Správa pověření přístupem do DIS+

Přístup do DIS+ daňového subjektu je umožněn na základě zákonem vymezeného oprávnění vyplývajícího z daňového řádu, popř. přiděleného pověření přístupem. Nastavení/správu pověření přístupem lze provést po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do příslušné DIS+, v části NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU, na stránce UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ.

Níže jsou popsány postupy správy pověřením přístupem do DIS+:
Jak udělím pověření přístupem?
Jak upravím rozsah pověření přístupem?
Jak zruším pověření přístupem?

 


Jak udělím pověření přístupem?

Fyzická osoba s příslušným oprávněním, resp. pověřením v DIS+ může udělit jiné fyzické osobě pověření vstupovat a využívat funkce příslušné DIS+. Udělení pověření přístupem je možné pomocí jednoznačného identifikátoru uživatele, popř. pomocí čísla občanského průkazu.

Pro udělení pověření přístupem je nutné, aby pověřovaná osoba provedla před pověřováním přístupem nejprve vlastní přihlášení do DIS+, následná aktivace osobní DIS+ není podmínkou. 

Postup jak udělit pověření přístupem:
1. Od subjektu, kterému chcete přidělit pověření přístupem, si vyžádejte jednoznačný identifikátor uživatele, nebo číslo občanského průkazu.

2. Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do konkrétní DIS+ klikněte na ikonku panáčka v pravém horním rohu a vyberte možnost NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU.

 

3. Na stránce NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU klikněte na dlaždici UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ.

 

4. Na stránce UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ klikněte na tlačítko POVĚŘIT NOVÉHO UŽIVATELE PŘÍSTUPEM.

 

5. Následně je zobrazeno okno, kde v prvním kroku VÝBĚR UŽIVATELE zadejte identifikátor uživatele, nebo číslo občanského průkazu a klikněte na tlačítko POTVRZUJI SPRÁVNOST ÚDAJŮ a POKRAČOVAT.

 

6. Ve druhém kroku ROZSAH PRÁV vyberte zaškrtnutím rozsah oprávnění, která chcete přiřadit pověřené osobě. Pověření potvrďte kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT.

 

7. V posledním kroku SHRNUTÍ zkontrolujte zadané údaje a následně potvrďte pověření přístupem kliknutím na tlačítko ANO, CHCI POVĚŘIT NOVÉHO UŽIVATELE V UVEDENÉM ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ.

 

 


Jak upravím rozsah pověření přístupem?

Nastavení rozsahu pověření přístupem je možné kdykoliv upravit. Změna je platná okamžitě.

Postup, jak upravit rozsah pověření přístupem:
1. Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do konkrétní DIS+ klikněte na ikonku panáčka v pravém horním rohu a vyberte možnost NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU.

 

2. Na stránce NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU klikněte na dlaždici UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ.

3. Na stránce UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ, na konci řádku příslušného uživatele, kterému chcete upravit rozsah pověření přístupem, klikněte na ikonu tří teček. V zobrazené nabídce vyberte možnost UPRAVIT OPRÁVNĚNÍ.

 

4. Následně je zobrazeno okno, kde v části ROZSAH PRÁV proveďte požadovanou úpravu a klikněte na tlačítko POKRAČOVAT.

 

5. V posledním kroku SHRNUTÍ zkontrolujte zadané údaje a následně potvrďte úpravu pověření přístupem kliknutím na tlačítko ANO, CHCI POVĚŘIT UŽIVATELE V UVEDENÉM ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ

 

 


Jak zruším pověření přístupem?

Přidělená pověření přístupem je možné kdykoliv zrušit. Změna je platná okamžitě.

Postup, jak zrušit pověření přístupem:
1. Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do konkrétní DIS+ klikněte na ikonku panáčka v pravém horním rohu a vyberte možnost NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU.

 

2. Na stránce NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU klikněte na dlaždici UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ.

 

3. Na stránce UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ, na konci řádku příslušného uživatele, kterému chcete zrušit pověření přístupem, klikněte na ikonu tří teček. V zobrazené nabídce vyberte možnost ODEBRAT VŠECHNA OPRÁVNĚNÍ.

 

4. V zobrazeném okně potvrďte záměr zrušení pověření přístupem kliknutím na tlačítko ODEBRAT. Tímto bylo danému uživateli zrušeno pověření přístupem do DIS+.

 


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.