Nelze vybrat správnou obec při zakládání provozovny v aplikaci EET

Před zahájením evidence tržeb je poplatník povinen oznámit v aplikaci Elektronická evidence tržeb údaje o provozovnách, ve kterých vykonává činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Založení provozovny je možné provést po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránce PROVOZOVNY. V případě typu provozovny "Stálá", je třeba mimo jiné vyplnit i kolonku Obec.

Po zadání části názvu obce bude zobrazena nabídka obcí z číselníku. Odpovídá-li zadanému textu více záznamů číselníku, je zobrazeno pouze prvních 8 hodnot. Pokud se vámi požadovaná obec v nabídce nezobrazí, zkuste zadání části názvu upřesnit. Při zakládání stálé provozovny se provádí kontrola zadané adresy proti údajům v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Pokud není adresa v registru jednoznačně nalezena, zobrazí se stránka Upřesnění adresy provozovny pro upřesnění adresy.


Upřesnění adresy provozovny
Stránka pro upřesnění adresy provozovny se zobrazí v případě, že je na stránce Založení provozovny zakládána stálá provozovna a zadané adresní údaje nejsou jednoznačně nalezeny a ověřeny v registru územní identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN. V tomto případě je potřeba adresu provozovny upřesnit.

Ve vstupním formuláři (filtru) jsou tyto položky:

  • Obec
  • PSČ
  • Ulice
  • Č. popisné nebo evidenční
  • Č. orientační

Při vstupu na stránku jsou položky vyplněny hodnotami, které byly zadány při zakládání provozovny na stránce Založení provozovny.
Zkontrolujte, zda jsou položky vyplněny správně, příp. údaje opravte a stiskněte tlačítko VYHLEDAT.

Pro vyhledávání je potřeba zadat alespoň tyto údaje (povinné):

  • Obec nebo PSČ
  • Č. popisné nebo evidenční nebo Č. orientační

Po stisknutí tlačítka VYHLEDAT jsou podle zadaných údajů vyhledány odpovídající záznamy adres v registru RÚIAN a výsledek vyhledávání se zobrazí jako seznam v části Nalezené adresy. Pokud je nalezeno více než 50 záznamů, zobrazí se pouze prvních 50 nalezených adres a informace, že je potřeba kritéria pro vyhledávání upřesnit.

Ze seznamu nalezených adres vyberte adresu odpovídající adrese stálé provozovny.

V seznamu Nalezené adresy je nabízena také volba Použít původně zadanou adresu bez upřesnění, která slouží k založení provozovny s adresou, která byla původně zadána při zakládání provozovny na stránce Založení provozovny (bez ověření proti údajům v registru RÚIAN). Tuto možnost však zvolte pouze v krajním případě (např. pokud adresa není v registru z důvodů jeho neaktuálnosti uvedena).

Tlačítko ZALOŽIT PROVOZOVNU je neaktivní, dokud není v seznamu Nalezené adresy vybrána některá z nabízených možností. Po stisknutí tlačítka je provozovna založena s ověřenou adresou nebo s původně zadanou adresou bez upřesnění.

Stisknutím tlačítka STORNO je akce zakládání provozovny ukončena.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat