Jak se přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb?

 Přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, dostupné na portále MOJE daně, probíhá pomocí Autentizačních údajů, tedy Názvu uživatele (ve tvaru „A“, „B“, „C“, „D“ nebo „E“ a „číslo“, např. A1234567, B1234567 apod.) a hesla. Kliknutím na tlačítko Přihlásit dojde k přihlášení do webové aplikace EET.

Nedaří se vám přihlásit?

  • Zapomněli jste heslo a máte k dispozici Název uživatele?
    • Pokud byl k danému Názvu uživatele přiřazen email, pak lze požádat o změnu hesla pro přihlášení.
    • Pokud nebyl k danému Názvu uživatele přiřazen email, pak bude nutné požádat o nové Autentizační údaje.
  • Nemáte k dispozici Název uživatele a nedaří se Vám jej dohledat?
    • V tom případě bude nutné požádat o nové Autentizační údaje.

O nové Autentizační údaje lze požádat jedním z následujících způsobů:

  • Elektronicky, na stránkách portálu MOJE daně pomocí formuláře Žádost o autentizační údaje, který je třeba podepsat přihlašovacími údaji do Datové schránky (ověřenou identitou podatele). Autentizační údaje budou zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu.
  • Osobně (ústně do protokolu), na kterémkoliv územním pracovišti Finančního úřadu. Zde žadatel získá autentizační údaje okamžitě.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat