Postup instalace aplikace ePodpisFS - Linux

Článek popisuje postup instalace podpisové aplikace Finanční správy - ePodpisFS pro Linux Ubuntu 18.04.4 LTS a vyšší (x64).

Jednoduchá a intuitivní instalace aplikace ePodpisFS zabere pouze pár minut a skládá se ze dvou kroků:

  • stažení instalačního balíčku - možnost stažení balíčku je dostupná na stránkách portálu MOJE daně v Dokumentaci nebo přímo u možnosti použití ePodpisFS (podpis EPO / přihlášení do aplikace), pod odkazem Více o ePodpisFS.
  • spuštění instalace

Postup instalace je podrobněji popsán v níže uvedených bodech:

  1. Stáhněte instalační balíček aplikace ePodpisFS. Instalační balíček ePodpisFS pro Linux Ubuntu 18.04.4 LTS a vyšší (x64) je k dispozici v sekci Dokumentace, na Daňovém portálu, na stránce Podpisová aplikace ePodpisFS.
  2. Jako uživatel s oprávněním správce spusťte instalaci.
  3. Zvolte cílové umístění aplikace ePodpisFS a dále pokračujte dle pokynů instalačního průvodce, až do úspěšného nainstalování.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat