15.03.2024

Kompletní předvyplnění daňového přiznání z příjmu fyzických osob pro uživatele DIS+

Zavřít

Informace k číselníku ÚFO platném od 1.1.2013

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, došlo od 1.1.2013 ke změně organizační struktury daňové správy a její transformaci do Finanční správy ČR. Tyto změny bylo třeba promítnout do struktur informačního systému daňové správy tak, aby odpovídaly novému organizačnímu uspořádání. V této souvislosti došlo ke změně v číselníku ÚFO.

V XML souboru podání EPO je třeba od 1.1.2013 pracovat s číselníky: Územní finanční orgány (ufo) a Pracoviště FÚ (pracufo), resp. s položkami:
c_ufo = Finančnímu úřadu pro - číslo finančního úřadu, kterému je podání určeno. Příklad: "451"
c_pracufo = Územní pracoviště v, ve, pro (dále jen ÚzP). Příklad: "2001"

- Číslo ÚzP je nepovinná položka - pro podání je důležitá hlavně položka "c_ufo".
- V případě odeslání podání na Specializovaný finanční úřad má položka "c_pracufo" vždy hodnotu "4000". Položka "c_ufo" má vždy hodnotu "13". V tomto případě není ve formuláři aplikace EPO vybíráno ÚzP.

Ve formuláři EPO bude použita u FÚ položka, resp. hodnota "k_ufo_vema" (uvedená v číselníku "ufo"), která bude při uložení XML souboru převedena na „technické“ číslo "c_ufo".
k_ufo_vema | c_ufo | název
2000 | 451 | Finanční úřad pro hlavní město Prahu
2100 | 452 | Finanční úřad pro Středočeský kraj
2200 | 453 | Finanční úřad pro Jihočeský kraj
2300 | 454 | Finanční úřad pro Plzeňský kraj
2400 | 455 | Finanční úřad pro Karlovarský kraj
2500 | 456 | Finanční úřad pro Ústecký kraj
2600 | 457 | Finanční úřad pro Liberecký kraj
2700 | 458 | Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
2800 | 459 | Finanční úřad pro Pardubický kraj
2900 | 460 | Finanční úřad pro Kraj Vysočina
3000 | 461 | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
3100 | 462 | Finanční úřad pro Olomoucký kraj
3200 | 463 | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
3300 | 464 | Finanční úřad pro Zlínský kraj
4000 | 13 | Specializovaný finanční úřad
Pro tvorbu XML souboru tedy není tato položka podstatná. Informaci o "k_ufo_vema" tedy prosím berte jako upozornění na odlišné číslování FÚ ve formuláři!

Související informace

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat