Informace o webové službě pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH – technické parametry

Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. ledna 2013 zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce, včetně zveřejnění těchto osob a povinnost pro daňové subjekty uvádět v přihlášce k registraci k dani z přidané hodnoty všechny své účty u poskytovatelů platebních služeb, používané pro ekonomickou činnost a určit ta čísla účtů, která budou zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Finanční správa připravila technické řešení formou webové služby, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců DPH a seznam bankovních účtů plátců DPH.


 

Technická specifikace webové služby je k dispozici na stránkách portálu MOJE daně v sekci Dokumentace:
Informace o webové službě pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH – technické parametry

ČASTÉ DOTAZY:

Jak často dochází k aktualizaci údajů v databázi registru?
Aktualizace dat v Registru DPH probíhají jedenkrát denně, vždy mezi 0:00 – 0:10.

Jaký je rozdíl mezi „standardním“ a „nestandardním“ bankovním účtem?

Standardní účet:
možný tvar = předčíslí účtu/číslo účtu/kód banky
Jedná se o účet u banky v ČR, vedený v české měně.
příklad - standardní účet:
11-1234567890/0100

Nestandardní účet:
možný tvar = IBAN, resp. předčíslí účtu/číslo účtu/kód banky
Jedná se o zahraniční účet, resp. účet u banky v ČR, vedený v cizí měně.
příklad: - nestandardní účet:
CZ123456789012345678901
11-1234567890/0100

Související informace

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat