Kontrola správnosti XML souboru podání EPO

 1. Účel článku
  Článek popisuje postup, jak lze zkontrolovat správnost vytvořeného XML souboru elektronického podání EPO oproti XML schématu, který definuje požadovanou strukturu dokumentu.
 2. Vstupní požadavky
  Pro ověření, zda XML soubor odpovídá požadované struktuře, potřebujeme mít následující:
  - XML soubor -  jehož správnost chceme ověřit
  - XML schéma - definující jak má struktura vygenerovaného XML souboru vypadat. Tato schémata jsou rozdílná pro různá elektronická podání a lze je nalézt na portálu MOJE daně v sekci Struktury XML. XML schéma (soubor s příponou XSD) je ke stažení v horní části stránky popisující strukturu konkrétní písemnosti.
  - Přístup na internet a vybraný validátor
 3. Postup
  (Z důvodu názornosti je postup demonstrován na konkrétním validátoru.)
  1. Spustíme internetový prohlížeč a zadáme http://xmlvalidator.new-studio.org/
  2. Na stránce nejprve zaklikneme možnost SCHEMA.
  3. V řádku CHOOSE XML FILE TO VALIDATE pomocí tlačítka VYBRAT SOUBOR vložíme XML soubor, jehož správnost chceme zkontrolovat.
  4. V řádku XML SCHEMA pomocí tlačítka VYBRAT SOUBOR vložíme soubor obsahující XML schéma. 
  5. Následně stiskněte tlačítko CHECK.

   validatornewstudio
  6. Zobrazí se výsledek (VALIDATION RESULT), který buď potvrdí, že struktura dokumentu je v pořádku a odpovídá požadavkům XML schématu, nebo popíše nalezené chyby.

*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.