Propojení číselníků EPO s popisy XML struktur

Na stránkách portálu MOJE daně jsou v sekci Dokumentace zveřejněny popisy struktur XML souborů jednotlivých EPO podání. V případě, že některá ze struktur obsahuje položku, která je navázána na číselník EPO, je v popisu položky uvedena informace o názvu číselníku a odkaz na příslušný číselník EPO.

Informace o použitém číselníku je vždy uvedena na konci popisu položky a uvozena textem Pro popis číselníku <název číselníku> klikněte zde". Jako <název číselníku> je vždy uvedeno jméno příslušného číselníku EPO. Pokud je zdrojem hodnot pro danou položku více číselníků, text se opakuje.

 


Po kliknutí na tlačítko ZDE  dojde k přesměrování na stránku konkrétního číselníku, který se nachází v seznamu číselníků.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat