Obecný postup instalace kořenových certifikátů certifikačních autorit

Kořenové certifikáty je třeba instalovat do skupiny "Důvěryhodné kořenové certifikační autority", resp. "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady", v úložišti certifikátů.

V současné době se může např. jednat o kořenové certifikáty následujících certifikačních autorit:

Česká pošta s.p.
Na vstupní stránce klikněte v levém menu na odkaz "Certifikáty a CRL autorit" a dále na odkaz "Certifikáty autorit". Je třeba instalovat kořenové certifikáty ze skupiny "Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2". Kliknutím na odkaz "DER" se stáhne certifikát s příponou ".cer".

eIdentity, a.s.
Na stránce eIdentity klikněte na odkaz "Certifikáty certifikačních autorit eIdentity", v levém menu. Nainstalujte certifikáty kliknutím na tlačítko "Instalovat", v příslušné skupině, dle data vydání certifikátu.

První certifikační autorita, a.s.
Na stránce První certifikační autority, a.s. klikněte v pravém menu na odkaz "Kořenové certifikáty I.CA". Instalaci všech aktuálních kořenových certifikátů I.CA provedete spuštěním aplikace I.CA RootMan.

Obecný postup instalace kořenových certifikátů:

  1. Klikněte na "odkaz certifikátu", popř. na stažený soubor certifikátu.
  2. Zvolte možnost "Otevřít".
  3. V zobrazeném okně "Certifikát" klikněte na tlačítko "Nainstalovat certifikát ...".
  4. V okně "Průvodce importem certifikátu", klikněte na tlačítko "Další".
  5. V kroku "Úložiště certifikátů" vyberte možnost "Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti" a klikněte na tlačítko "Procházet".
  6. V zobrazeném okně vyberte skupinu "Důvěryhodné kořenové certifikační autority" a klikněte na tlačítko "OK".
  7. V okně "Průvodce importem certifikátu" klikněte na tlačítko "Další" a následně na tlačítko "Dokončit". O úspěšné instalaci Vás bude informovat okno "Import proběhl úspěšně".

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat