Seznam okruhů častých dotazů

Certifikáty - elektronický podpis

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o uznávaném elektronickém podpisu (ZAREP) zobrazíte kliknutím na odkaz "celý článek".

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Při obnově Kvalifikovaného certifikátu, který obsahuje Identifikátor MPSV není nutná jakákoliv registrace kvalifikovaného certifikátu u orgánů Finanční správy.

Uznávaný elektronický podpis je založen na kvalifikovaném certifikátu, který obsahuje Identifikátor MPSV. Tento identifikátor je jednoznačným a neměnným identifikátorem osoby. Při změně nebo prodloužení kvalifikovaného certifikátu nedojde ke změně identifikátoru. Registrace tedy není nutná u nově zřízených certifikátů, ani při prodloužení platnosti certifikátu (obnovení certifikátu).

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Operační systém Windows 10 obsahuje jako defaultní Internetový prohlížeč Microsoft Edge, který však není vhodné pro práci v aplikacích Daňového portálu používat. Prohlížeč Edge nepodporuje aplikaci JAVA ani ActiveX prvek (CryptSignX) nutné k podpisu podání (přihlášení do aplikace) pomocí ZAREP. V prohlížeči Edge je možné odeslat EPO podání (přihlásit se do aplikací Daňového portálu) pouze pomocí ověřené identity podatele, popř. odeslat nepodepsané podání EPO.

V operačním systému Windows 10 je standardně přítomen i prohlížeč Internet Explorer, který doporučujeme používat pro práci v aplikacích Daňového portálu.
V případě 64 bitového operačního systému je třeba použít pro práci 32 bitovou verzi prohlížeče Internet Explorer, který je jeho běžnou součástí.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Certifikáty uložené v datovém úložišti Windows zobrazíte např. v prohlížeči Internet Explorer. Klikněte na roletku "Nástroje", dále na "Možnosti Internetu", zvolte záložku "Obsah" a klikněte na tlačítko "Certifikáty". Vaše certifikáty jsou zobrazeny v záložce "Osobní".

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Ověřit zda kvalifikovaný certifikát obsahuje identifikátor MPSV můžete poklepáním myší na soubor s certifikátem. V zobrazeném okně certifikátu klikněte na záložku "Podrobnosti", zobrazí se informace o certifikátu. V položce "Alternativní název předmětu" by měl být uveden "Identifikátor MPSV", pokud jej certifikát obsahuje.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Certifikát do formátu PFX nebo P12 vygenerujete exportem certifikátu, včetně privátního klíče. V průvodci exportem certifikátu nastavte "Vysokou" úroveň zabezpečení a následně zadejte heslo k certifikátu. Při exportu certifikátu do souboru postupujte dle pokynů vydavatele vašeho kvalifikovaného certifikátu.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V případě používání operačního systému Windows XP, není možné použít pro podepsání podání a přihlášení do aplikací Daňového portálu kvalifikovaný certifikát (ZAREP) z datového úložiště Windows. Operační systém Windows XP není již od 8. dubna 2014 výrobcem podporován.

Nepodporovaný systém, do kterého nejsou implementovány opravy na nové hrozby a webové útoky, je pro práci s citlivými údaji potenciálním bezpečnostním rizikem. Došlo tedy k jistým změnám pro práci v aplikacích Daňového portálu při použití ZAREP z datového úložiště Windows, v operačním systému Windows XP.

V operačním systému Windows XP lze použít ZAREP pouze ze souboru (PFX, resp. P12).

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V drtivé většině standardně nastavených prohlížečů není nutné kořenový certifikát instalovat.

V případě potíží s načtením HTTPS stránky lze certifikát stáhnout na webu certifikační autority DigiCert Inc. Příslušné kořenové certifikáty jsou běžně dostupné v konfiguracích prohlížečů a operačních systémů. Pokud tomu tak není, je nutno do konfigurace doplnit root certifikát DigiCert Global Root G2, popř. GeoTrust TLS RSA CA G1.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Kořenové certifikáty je třeba instalovat do skupiny "Důvěryhodné kořenové certifikační autority", resp. "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady", v úložišti certifikátů.

Kliknutím otevřete okno "Certifikát" a klikněte na tlačítko "Nainstalovat certifikát ...". V okně "Průvodce importem certifikátu", klikněte na tlačítko "Další". V kroku "Úložiště certifikátů" vyberte možnost "Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti" a klikněte na tlačítko "Procházet". V zobrazeném okně vyberte skupinu "Důvěryhodné kořenové certifikační autority". Dokončete kroky průvodce.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat