Nastavení v DIS+

V rámci DIS+ je možné provést uživatelská nastavení v části UŽIVATELSKÝ ÚČET a NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU. Zatímco v části UŽIVATELSKÝ ÚČET se jedná o možnosti nastavení položek týkajících se uživatele, jako např. e-mailová adresa, telefonní číslo, apod., v NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU je možné nastavovat pověření přístupem, osobní daňový kalendář, notifikace, apod. Zároveň jsou v obou typech nastavení k dispozici relevantní informace o uživateli, nebo daňovém subjektu.

Podrobnější informace o části:
UŽIVATELSKÝ ÚČET
NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU 


 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS), resp. po vstupu do DIS+ se v pravém horním rohu nachází ikonka „panáčka“. Kliknutím na ikonu je zobrazena nabídka, ze které vyberte možnost UŽIVATELSKÝ ÚČET.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET nabízí informace o jménu a příjmení uživatele, datu narození, adrese a informaci o jeho posledním přihlášení. Uživatel má možnost např. změnit e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo, přičemž lze toto nastavení ověřit zasláním testovacího e-mailu, resp. SMS. Tyto údaje jsou určeny pouze pro zasílání notifikací nebo přihlášení uživatele. Nejsou tedy dostupné správci daně na finančních úřadech a uvedeným způsobem nedochází ani k jejich oznámení správci daně.

Bližší informace naleznete ve článcích:
Jak změním telefonní číslo pro zasílání autentizační SMS?
Jak změním e-mailovou adresu pro zasílání notifikací?
Jak změním heslo pro přihlášení do DIS+ pomocí Přístupových údajů přidělených FS ČR?
Jak zneplatním Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR? 


  

NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU

Po přihlášení do IS DIS a následném vstupu do DIS+ je v pravém horním rohu zobrazena ikonka „panáčka“. Kliknutím na ikonu je zobrazena nabídka, ve které klikněte na možnost NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU.

 

V části NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU je možné provést nastavení konkrétní DIS+. Jedná se zejména o možnosti nastavení pověření přístupem, notifikací, apod. Po kliknutí na odkaz je zobrazena stránka s možnostmi nastavení DIS+, ve které se uživatel právě nachází. Stránka NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU je rozdělena na dvě části: NASTAVENÍ a INFORMACE


 

NASTAVENÍ

 

V části NASTAVENÍ se nachází následující možnosti:

Uživatelé a oprávnění
Stránka UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ umožňuje udělit pověření přístupem novému uživateli. K dispozici je také seznam uživatelů, kteří jsou oprávněni k přístupu do DIS+ včetně těch, kterým již bylo pověření přístupem uděleno a nebylo dosud převzato, včetně možnosti zobrazit rozsah jejich oprávnění, případně rozsah oprávnění upravit, nebo pověření přístupem danému uživateli odebrat.
Bližší informace ohledně pověření přístupem naleznete ve článku Správa pověření přístupem do DIS+.

Osobní daňový kalendář
Stránka OSOBNÍ DAŇOVÝ KALENDÁŘ umožňuje pro konkrétní DIS+ nastavit vzhled kalendáře, určit, k jakým daním a jaké typy událostí se mají v kalendáři zobrazovat.
Bližší informace ohledně osobního daňového kalendáře naleznete v PŘÍRUČCE UŽIVATELE ONLINE FINANČNÍHO ÚŘADU.

Notifikace
Stránka NOTIFIKACE umožňuje uživateli provést nastavení, které konkrétní události mají být připomínány. V současné době je, kromě notifikací v DIS+, možné nastavit notifikaci e-mailem. V budoucnu bude možné nastavit notifikaci pomocí SMS. Všechny notifikované události, které byly odeslány uživateli, jsou pro případnou kontrolu k dispozici na stránce PŘEHLED NOTIFIKACÍ.
Bližší informace ohledně notifikací naleznete v PŘÍRUČCE UŽIVATELE ONLINE FINANČNÍHO ÚŘADU.

 


 

INFORMACE

V části INFORMACE je možné zobrazit informace o daňovém subjektu, registracích k daním, aktivitám v DIS+, popř. informace o členech skupiny DPH.

Daňový subjekt
Stránka DAŇOVÝ SUBJEKT obsahuje informace o daňovém subjektu, v jehož DIS+ se uživatel právě nachází. Pomocí přehledných záložek je možné zobrazit například základní informace (identifikační údaje), adresy pro doručování a další.
Příslušné informace je možné zobrazit kliknutím na název záložky. Po kliknutí na tlačítko OZNÁMENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ vpravo nad tabulkou bude uživatel přesměrován na příslušný formulář aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), kterým bude moci změnu údajů oznámit správci daně. Oznámit změnu může uživatel, který má ke změně registračních údajů oprávnění.

Registrace k daním
Stránka REGISTRACE K DANÍM poskytuje uživateli přehled o účinnostech registrací k daním pro registrované daňové subjekty ze spravujícího finančního úřadu. V přehledné tabulce jsou zobrazeny informace, k jakým daním je daňový subjekt registrován, u jakého finančního úřadu a datum účinnosti registrace.

Aktivity
Záznamy o aktivitách uživatelů v DIS+ daňového subjektu jsou k dispozici na stránce AKTIVITY. V přehledné tabulce, s možností FILTROVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ je možné zobrazit informace o provedených akcích uživatele, jako např. datum a čas přihlášení, odeslání daňového přiznání, apod. Záznamy jsou v tabulce rozděleny do jednotlivých sloupců – datum a čas, uživatel, akce, apod.

Členové skupiny DPH
V případě, že je daňový subjekt skupinou podle zákona o DPH, má v NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU v části INFORMACE k dispozici odkaz ČLENOVÉ SKUPINY DPH. Po kliknutí na uvedený odkaz bude uživatel přesměrován na stránku příslušného daňového subjektu (skupiny DPH) v Registru plátců DPH, kde je zobrazen seznam všech členů skupiny.

Daň z nemovitých věcí
V případě, že je daňový subjekt plátcem daně z nemovitých věcí, v části DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ nalezne údaje o způsobu placení této daně, datu jejich odeslání, informace o úhradách, apod.
Bližší informace ohledně daně z nemovitých věcí naleznete v PŘÍRUČCE UŽIVATELE ONLINE FINANČNÍHO ÚŘADU.

Přehled požadavků
Obsahuje záznamy spojené vynesením údajů z vyměření daně, případně s ověřením vůči katastru. 

 

 


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.