Neúspěšná autentizace – nejčastější příčiny

Mezi nejčastější příčiny neúspěšné aprobace do DIS+ patří:


Přihlašující se fyzická osoba není v informačním systému datových schránek (ISDS) ztotožněna s registrem obyvatel (ROB)

Přihlašující se fyzická osoba (zpravidla občan České republiky) je evidována v registru obyvatel (ROB), ovšem není v systému datových schránek (ISDS) ztotožněna. Přihlašovací údaje pak nelze použít pro přístup do DIS+, protože nebyla předána dostatečná a jednoznačná identifikace uživatele.

Danou skutečnost lze ověřit takto:

  1. Na stránkách www.mojedatovaschranka.cz se přihlaste do ISDS.
  2. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko NASTAVENÍ.
  3. Následně je zobrazena INFORMACE O SCHRÁNCE, zde klikněte na kartu OSOBNÍ ÚDAJE.
  4. Dojde k zobrazení stránky Osobní údaje, kdy první údaj je: Ztotožněn v Registru obyvatel?. Pokud je zde uvedeno cokoliv jiného než ANO, pak se nelze těmito přihlašovacími údaji ISDS autentizovat do DIS+.
  5. Uživatel ISDS, který není ztotožněn s ROB, má možnost sám provést ztotožnění pomocí volby Ztotožnění s Registrem obyvatel.

    Více informací je uvedeno v dokumentaci ISDS a to včetně příslušného otisku obrazovky -  www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page8.html#8_1_4

Chybějící nebo nesprávné ztotožnění uživatele v registru obyvatel lze tedy řešit následujícími způsoby:
a) Pomocí výše uvedeného postupu, resp. informací v dokumentaci ISDS.
b) Obrátit se na provozovatele datových schránek – popř. situaci řešit prostřednictvím CzechPointu.


Fyzická osoba přihlašující se zaručenou identitou (Identita občana) neudělila souhlas k poskytnutí údajů nutných pro dostatečnou a jednoznačnou identifikaci uživatele

Pokud přihlašující se fyzická osoba neudělí souhlas k poskytnutí údajů nutných pro dostatečnou a jednoznačnou identifikaci uživatele, přihlašovací údaje pak nelze použít pro přístup do DIS+.

Řešení:
Při novém přihlášení Identitou občana je nutné udělit souhlas s poskytnutím požadovaných údajů.


Přihlašující se fyzická osoba není evidována v registru obyvatel (ROB)

Přihlašující se fyzická osoba (zpravidla zahraniční) není evidována v registru obyvatel (ROB). Přihlašovací údaje pak nelze použít pro přístup do DIS+, protože nebyla předána dostatečná a jednoznačná identifikace uživatele.

Řešení:

a) Pro fyzickou osobu, která nemá k dispozici elektronickou identitu, která splňuje alespoň minimální požadavky potřebné pro její využití k přihlášení ke službám Online finančního úřadu

Prostřednictvím Online finančního úřadu může fyzická osoba ZDE požádat Finanční správu ČR o přidělení přístupových údajů pro přístup do daňové informační schránky a následně se osobně dostavit s dokladem totožnosti na kterékoliv územní pracoviště finančního úřadu, s výjimkou územních pracovišť v režimu 2 + 2 (tj. územních pracovišť s omezeným provozem) pro ověření totožnosti a aktivaci přidělených přístupových údajů.

b) Pro držitele přístupových údajů do datové schránky v roli oprávněné osoby (držitel datové schránky, statutární orgán, likvidátor, nucený správce, opatrovník právnické osoby)

Fyzické osobě přihlašující se přístupovými údaji do datové schránky v roli oprávněné osoby (oprávněnou osobou je držitel datové schránky, statutární orgán, likvidátor, nucený správce a opatrovník právnické osoby) bude v rámci autentizace umožněno požádat o přidělení přístupových údajů Finanční správy. Ztotožnění a aktivace bude provedena finančním úřadem off-line za využití identifikačních údajů předaných informačním systémem datových schránek (ISDS). O aktivaci uživatelského účtu bude uživatel notifikován.

c) Pro držitele zaručené identity (Identita občana)

Fyzické osobě přihlašující se zaručenou identitou (Identita občana) poskytující alespoň jméno, příjmení, datum narození a další jedinečný identifikátor bude v rámci autentizace umožněno požádat o aktivaci uživatelského účtu. Ztotožnění a aktivace bude provedena finančním úřadem off-line za využití identifikace předané Národním bodem pro identifikaci a autentizaci. O aktivaci uživatelského účtu bude uživatel notifikován.


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.