Vámi použité přihlašovací údaje nelze použít pro přístup do DIS, protože nebyla předána dostatečná a jednoznačná identifikace uživatele

Níže uvedené chybové hlášení je způsobeno tím, že v informačním systému Datových schránek (ISDS) nejste správně ztotožněni s registrem obyvatel (ROB).

Vámi použité přihlašovací údaje nelze použít pro přístup do DIS+, protože nebyla předána dostatečná a jednoznačná identifikace uživatele. Využijte prosím jiný dostupný způsob přihlášení do DIS+ například využitím přístupu se zaručenou identitou ("E-identita") nebo pomocí přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR ("Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR "). (kód chyby 87)

Danou skutečnost lze ověřit takto:
1) Na stránkách www.mojedatovaschranka.cz se přihlaste do ISDS.
2) V pravém horním rohu klikněte na tlačítko NASTAVENÍ.
3) Následně je zobrazena INFORMACE O SCHRÁNCE, zde klikněte na kartu OSOBNÍ ÚDAJE.
4) Dojde k zobrazení stránky Osobní údaje, kdy první údaj je: Ztotožněn v Registru obyvatel? Pokud je zde uvedeno cokoliv jiného než ANO, pak se nelze těmito přihlašovacími údaji ISDS autentizovat do DIS+.
5) Uživatel ISDS, který není ztotožněn s ROB, má možnost sám provést ztotožnění pomocí volby Ztotožnění s Registrem obyvatel.
Více informací je uvedeno v dokumentaci ISDS a to včetně příslušného otisku obrazovky, je uvedeno zde: www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page8.html#8_1_4

 

Nesprávné ztotožnění uživatele v registru obyvatel lze tedy řešit následujícími způsoby:
- pomocí výše uvedeného postupu, resp. informací v dokumentaci ISDS
- obrátit se na provozovatele Datových schránek – popř. situaci řešit prostřednictvím CzechPointu

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat