Duplicitní tržba v detailním výpisu údajů o tržbách

Duplicitní tržba není chyba. Duplicitní tržbu není třeba žádným způsobem opravovat nebo provádět její storno.

Pokud v detailním výpisu údajů o tržbách naleznete tržbu se stejnými „základními hodnotami tržby“*, jako má některá již dříve přijatá datová zpráva s evidovanou tržbou, která byla přijata Finanční správou, je tato tržba považována za opakované zaslání údajů téže tržby. Jedná se o tzv. duplicitní tržbu, která se nezapočítává do součtů tržeb na stránce SOUČTY ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb – Správa údajů evidence tržeb.

* základních hodnoty tržby = DIČ poplatníka, Označení provozovny, Označení pokladního zařízení, Pořadové číslo účtenky, Datum a čas přijetí tržby a Celková částka tržby

Opakovaně zaslané údaje téže tržby jsou v detailním výpisu údajů o tržbách označeny jako duplicitní. Taková tržba je ve výpisu, ve sloupci číslo 30 „Duplicita“ označena hodnotou „1“.

Detailní údaje o tržbách
*pozn. modře jsou označeny základní hodnoty tržby; červeně parametr duplicity

Pokud pokladní zařízení nepřijme v nastavené mezní době odezvy potvrzovací datovou zprávu, odešle příslušnou datovou zprávu s evidovanou tržbou opakovaně. Jedná se o správné chování pokladního zařízení.

Ke každé odeslané datové zprávě s evidovanou tržbou, musí být pokladním zařízením přijata potvrzovací datová zpráva.

Pro opakované odeslání datové zprávy s evidovanou tržbou není podstatné, zda nebyla systémem elektronické evidence tržeb datová zpráva přijata, popř. zda tato datová zpráva přijata byla, ale pokladní zařízení nepřijalo potvrzovací datovou zprávu.

Může se tedy stát, že jedna „tržba“ je systémem evidence tržeb přijata vícekrát. Taková tržba je označena jako duplicitní.

Pokud by opakovaně odeslaná datová zpráva s evidovanou tržbou nebyla v systému evidence tržeb označena jako duplicitní, jedná o chybu pokladního zařízení, které nesprávně sestavuje datovou zprávu s evidovanou tržbou.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat