Seznam okruhů častých dotazů

EET – Evidované tržby

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Na stránce SOUČTY ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb jsou k dispozici Součty údajů o tržbách. Jedná se o agregované údaje (součty tržeb) umožňující náhled na evidovaná data tržeb v systému evidence tržeb podle § 26 zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, (dále jen "ZoET“). Součty tedy představují částku, která je součet všech úspěšně evidovaných tržeb, zaslaných do systému evidence tržeb.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Stránka TRŽBY ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb je vstupní stránkou aplikace pro získání detailních údajů o evidovaných tržbách podle § 26 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu záložku TRŽBY. Klikněte na tlačítko + NOVÁ ŽÁDOST. Při vytváření žádosti doporučujeme zatrhnout volbu ZÁHLAVÍ TABLKY (zvolit možnost ANO), a to z důvodu následné lepší orientace ve vytvořeném detailním výpisu.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Duplicitní tržba není chyba. Duplicitní tržbu není třeba žádným způsobem opravovat nebo provádět její storno.

Pokud v detailním výpisu údajů o tržbách naleznete tržbu se stejnými „základními hodnotami tržby“*, jako má některá již dříve přijatá datová zpráva s evidovanou tržbou, která byla přijata Finanční správou, je tato tržba považována za opakované zaslání údajů téže tržby. Jedná se o tzv. duplicitní tržbu, která se nezapočítává do součtů tržeb na stránce SOUČTY ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb – Správa údajů evidence tržeb.

* základních hodnoty tržby = DIČ poplatníka, Označení provozovny, Označení pokladního zařízení, Pořadové číslo účtenky, Datum a čas přijetí tržby a Celková částka tržby

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Jestliže se po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, dostupné na portálu MOJE daně, v sekci SOUČTY, zobrazuje " XXX - neevidovaná provozovna" (XXX = číslo), bylo v některém z vašich pokladních zařízení nastaveno číslo provozovny, které ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb neexistuje. Číslo, které bylo chybně nastaveno ve vašem pokladním zařízení je shodné s číslem, které je v aplikaci uvedeno před popiskem "neevidovaná provozovna".

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat