Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích portálu MOJE daně?

Podle § 6, odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. ZAREP může, ale nemusí obsahovat údaje, umožňující jednoznačnou a neměnnou identifikaci podepisující osoby. Pro tuto jednoznačnou identifikaci osoby je používán Identifikátor MPSV (IK MPSV).

O co budu žádat certifikační autoritu?

  1. Požádejte o KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT..
  2. Doporučujeme požádat o vložení IDENTIFIKÁTORU MPSV (IK MPSV). Nezapomeňte tedy v žádosti zaškrtnout, resp. potvrdit tuto možnost. Tato položka není v certifikátu obsažena automaticky! Vložení Identifikátoru MPSV do kvalifikovaného certifikátu je zdarma.

U koho mohu o kvalifikovaný certifikát požádat?

O certifikát je možné požádat u kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářející důvěru. Jedná se například o:

Ucelený seznam poskytovatelů služeb vytvářející důvěru je, v rámci Evropské unie, dostupný na stránkách Evropské komise zde: eIDAS Dashboard. Tyto certifikační autority splňují NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (e-IDAS).

Související informace

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat