QR kódy s platební informací v aplikaci EPO

Elektronické formuláře v aplikaci EPO, na portálu MOJE daně, jsou rozšířeny o funkci pro vytvoření QR kódu s platebními informacemi.

Možnost zobrazení platebních informací se týká EPO formulářů DPHDP3, DPPDP7, DPPDP8, DPPDP9, DPFDP5, DPFDP6, DSLDP1, DSLDP2 a DPFZC1.

Platební informace, které obsahují QR kód, se zobrazí po odeslání podání EPO na stránce POTVRZENÍ O PODÁNÍ PÍSEMNOSTI (na obrázku označeno číslem 1). QR kód je dostupný také v souboru PDF v části OPISY PODÁNÍ (na obrázku označeno číslem 2), po otevření PDF souboru VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PÍSEMNOSTI.

 

Případně lze platební informace nalézt po kliknutí na tlačítko ÚPLNÝ OPIS K TISKU a vybrání možnosti ZOBRAZENÍ PLATEBNÍCH INFORMACÍ (na obrázku označeno číslem 3).

 

 


 

Zobrazený QR kód obsahuje platební informace, vygenerované na základě zpracovávaného EPO podání, které v rámci platebního styku podporují všechny banky v ČR. Platební informace lze uložit pro případný tisk/archivaci na lokální PC ve formátu PDF, popř. do (chytrého) mobilního telefonu.

 

 


 

Proč se mi nezobrazuje v EPO formuláři možnost „Platební informace“?

Změna se týká formulářů DPHDP3, DPPDP7, DPPDP8, DPPDP9, DPFDP5, DPFDP6, DSLDP1, DSLDP2 a DPFZC1.

Funkce pro generování QR kódu bude volána jen v případě, že z daňového podaní, resp. dodatečného daňového podání, vyplývá nějaká povinnost k platbě. V ostatních případech QR kód generován nebude.

Co se zobrazí při načtení QR kódu na čtecím zařízení?

Po načtení QR kódu do čtečky se zobrazí následující informace:Platební informace

ACC - číslo účtu příjemce ve formátu IBAN
AM - částka k úhradě
CC - měna platby (CZK)
X-VS - variabilní symbol - DIČ, IČ nebo RČ (identifikace subjektu z EPO formuláře)
MSG - zpráva pro příjemce – 60 znaků. Jméno, Příjmení a titul (pro fyzickou osobu), Obchodní jméno (pro právnickou osobu). Údaje budou uvedeny bez diakritiky (pouze ASCII)

 

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat