Jak načíst rozpracované podání z pracovního XML souboru v EPO?

Uložený pracovní XML soubor s formulářem podání aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), lze opětovně načíst do EPO a dále s ním pracovat. Pokud máte přístupnou DIS+, lze rovněž do aplikace EPO načítat v DIS+ uložené rozpracované formuláře, odeslaná podání, nebo písemnosti.

Postup načtení pracovního XML souboru do aplikace EPO:

 1. Vstupte na úvodní stránku portálu MOJE daně.
 2. Klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU.


   
 3. Klikněte na odkaz NAČTENÍ ZE SOUBORU.

   
            
 4. V okně ZVOLTE SI UMÍSTĚNÍ SOUBORU PRO NAHRÁNÍ DO FORMULÁŘE klikněte na tlačítko:
  PROCHÁZET, pokud chcete načítat XML soubor z lokálního disku.
  PÍSMENOSTI, pokud chcete načítat soubor se seznamu písemností dostupných v DIS+.
  ODESLANÁ PODÁNÍ, respektive ROZPRACOVANÉ FORMULÁŘE, pokud chcete načítat soubor ze seznamu odeslaných podání, respektive rozpracovaných formulářů uložených v DIS+.

  Poznámka: volby PÍSMENOSTI, ODESLANÁ PODÁNÍ, nebo ROZPRACOVANÉ FORMULÁŘE lze využít pouze v případě, že máte zpřístupněnou DIS+.


Volba PROCHÁZET

 • Vyberte umístnění XML souboru a na následující stránce klikněte na tlačítko ÚPRAVA VE FORMULÁŘI.

Volba PÍSMENOSTI,ODESLANÁ PODÁNÍ, nebo ROZPRACOVANÉ FORMULÁŘE

 • Kliknutím na jednu z těchto voleb dojde, v případě, že nejste přihlášeni do DIS+, k zobrazení přihlašovací stránky do DIS+. Po přihlášení zvolte možnost NAČÍST ZE SOUBORU a poté vyberte znovu volbu PÍSEMNOSTI, ODESLANÁ PODÁNÍ, nebo ROZPRACOVANÉ FORMULÁŘE. Po tomto postupu, nebo v situaci, kdy již přihlášeni do DIS+ jste, dojde k zobrazení stránky VYBERTE ZE SEZNAMU DIS. Zde je třeba kliknout na dlaždici DIS+, ze které chcete vybrat písemnost, odeslané podání, nebo rozpracovaný formulář.

 

 

 • Následně dojde k zobrazení okna VÝBĚR, kde je možné si z nabídky vybrat konkrétní písemnost, odeslané podání, respektive rozpracovaný formulář. Výběr potvrdíte kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT, případně tlačítko NAČÍST


   
  .

 

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat