Seznam okruhů častých dotazů

Návody pro práci v aplikaci EPO

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Do aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, na Daňovém portálu lze načíst podepsaný P7S soubor s podáním (XML soubor s EPO podáním, podepsaný pomocí ZAREP) a ten následně, bez úprav a zobrazení ve formuláři EPO zrychleně odeslat.

Na stránkách Daňového portálu klikněte na ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU a dále na NAČTENÍ ZE SOUBORU. Na zobrazené stránce klikněte na možnost Načíst podepsaný P7S soubor s podáním aplikace EPO2. Možnost zrychleného odeslání písemnosti je k dispozici dole na stránce Informace o souboru s datovou správou.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po úspěšném vyplnění formuláře EPO a vstupu na stránku "Odeslání písemnosti", je možné EPO podání podepsat, resp. opatřit ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Na stránce odeslání písemnosti vyberte možnost "Ověření identity přihlášením do datové schránky" a klikněte na tlačítko "Podat". Po přesměrování na stránky Datových schránek je třeba se standardním způsobem přihlásit a autentizaci potvrdit. Následně budete přesměrováni zpět na stránky aplikace EPO.

Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Elektronická podání v aplikaci EPO2 lze podepsat pomocí kvalifikovaného certifikátu, který může, ale nemusí obsahovat Identifikátor MPSV (dále jen ZAREP). Identifikátor MPSV musí být v současné době v certifikátu obsažen, pouze pokud chcete pomocí příslušného certifikátu přistupovat do aplikace Daňová informační schránka. ZAREP může být uložen v datovém úložišti Windows (podepsání v prohlížeči Internet Explorer) nebo v souboru PFX, resp. P12 (podepsání v prohlížeči Internetu, který podporuje aplikaci JAVA).

V prohlížeči Internet Explorer se ZAREP zobrazuje automaticky a stačí jej pouze vybrat na stránce "Vybrat jiný certifikát" (musí být nainstalován ActiveX prvek CryptSignX). Při podepisování podání pomocí ZAREP uloženém v souboru PFX, resp. P12 je nutné vybrat v PC soubor určený k podpisu podání (možnost je dostupná v každém prohlížeči, který podporuje aplikaci JAVA).

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Při práci ve formuláři elektronického podání, je třeba pro pohyb mezi jednotlivými stránkami používat ovládací prvky ve formuláři podání. Pro přecházení mezi jednotlivými stránkami není možné používat přímo ovládací prvky internetového prohlížeče, jako jsou šipka "ZPĚT" a šipka "VPŘED".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Klasifikace rozsáhlého podání závisí na počtu řádků (záznamů) na stránkách, které řádky obsahují. Pro tyto stránky je stanoven limit počtu řádků a v případě, že je tento limit překročen, aplikace EPO klasifikuje podání jako rozsáhlé. Jako opatření, které má umožnit odesílání rozsáhlých podání prostřednictvím Daňového portálu, byl zvolen off-line režim. Tento režim bude fungovat pouze pro ta podání, která budou označena jako rozsáhlá.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Rozsáhlé podání v režimu zpracování off-line (dále jen rozsáhlé podání) se od "standardního podání" liší chováním některých funkcionalit formuláře EPO. Určité funkce v menu formuláře jsou při práci v tomto režimu omezené nebo nedostupné. Po některých "akcích" dojde k zobrazení hlášení informujícího o režimu zpracování off-line.

Z důvodů vypnutých kontrol ve formuláři EPO není možné uložit rozsáhlé podání k odeslání prostřednictvím Datové schránky.

Stejně jako "standardní podání" je možné rozsáhlé podání odeslat opatřené ZAREP, ověřenou identitou podatele nebo neopatřené ZAREP. Před odesláním souboru s podáním vyplníte e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána informace o stavu zpracování odeslaného souboru.

Proces podání je ukončen až vystavením potvrzení o přijetí, které je možné získat po vyzvednutí výsledku zpracování rozsáhlého podání. Tímto se rozsáhlé podání liší od "standardního podání", kdy uživatel obdrží potvrzení o přijetí písemnosti ihned po odeslání. Čas odeslání podání ke zpracování není časem doručení! V případě odesílání rozsáhlého podání, je třeba počítat s časovou prodlevou, nutnou pro zpracování a kontrolu rozsáhlých podání.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Vstupte na Daňový portál, klikněte na odkaz "Elektronická podání pro finanční správu" a následně na odkaz "Zjištění stavu podání". V zobrazené nabídce vyberte možnost "Vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy". Na zobrazené stránce "Přístupové údaje" zadejte "ID předání" a "Přístupové heslo" a klikněte na tlačítko "Vyzvednout".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Uložený pracovní XML soubor s podáním aplikace "Elektronická podání pro Finanční správu" (EPO), lze opětovně načíst do aplikace EPO a dále s ním pracovat. Maximální velikost načítaného souboru ve formátu XML je limitována 20 MB. Pokud načítaný soubor přesahuje tuto velikost, jedná se velice pravděpodobně o takzvané Rozsáhlé podání".

Pro načtení XML souboru přesahujícího 20 MB je nejprve třeba tento soubor zkomprimovat do formátu ZIP. Následně bude možné soubor s podáním načíst do formuláře aplikace EPO.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pomocí prohlížeče vstupte na stránku Daňového portálu www.daneelektronicky.cz, klikněte na odkaz "Elektronická podání pro Finanční správu", dále pak na "Zjištění stavu podání". Klikněte na odkaz "Načtení souboru s potvrzením (.p7s) aplikace EPO2". Následně klikněte na "Procházet" a vyberte soubor s potvrzením "…potvrzeni.p7s" ze zvoleného umístění ve Vašem počítači. Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko "Otevřít" a následně klikněte na tlačítko "Načíst".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

E-tiskopis je součástí souboru "...potvrzeni.p7s" a lze jej tedy získat i zpětně.

Pro získání E-tiskopisu je třeba načíst soubor "...potvrzeni.p7s" do aplikace EPO. Na titulní straně Daňového portálu www.daneelektronicky.cz klikněte na odkaz "ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU" a dále na možnost "Načtení ze souboru". Na zobrazené stránce vyberte možnost "Načíst XML soubor s podáním aplikace EPO2". Po načtení potvrzení podání klikněte na tlačítko "E-tiskopis", které je umístěno vpravo na stránce.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Ano, rozpracované, resp. dokončené, podání je možné uložit do formátu XML. Tento XML soubor je možné následně opět načíst do aplikace EPO a dále s ním pracovat. Uložení XML souboru provedete kliknutím na tlačítko "Uložení prac. souboru" umístěné v pravém menu "Pro celý formulář".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Uložený pracovní XML soubor s formulářem podání aplikace "Elektronická podání pro Finanční správu" (EPO), lze opětovně načíst do EPO a dále s ním pracovat.

Vstupte na úvodní stránku Daňového portálu www.daneelektronicky.cz a klikněte na odkaz "ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU". Dále vstupte do příslušného formuláře elektronického podání. Vpravo v menu "Pro celý formulář" klikněte na odkaz "Načtení souboru", popř. klikněte na tlačítko "Načtení souboru", zobrazené na "Úvodní stránce pro vyplnění formuláře".

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pomocí prohlížeče vstupte na stránku www.daneelektronicky.cz, klikněte na odkaz "Elektronická podání pro Finanční správu", dále pak na "Zjištění stavu podání". Na zobrazené stránce klikněte na odkaz "Načtení souboru s potvrzením (.p7s) aplikace EPO2".

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pomocí prohlížeče vstupte na stránku www.daneelektronicky.cz, klikněte na odkaz "Elektronická podání pro Finanční správu", dále pak na "Zjištění stavu podání". Vyberte možnost "Stav zpracování elektronických podání". Následně zadejte "podací číslo" a "heslo" Vašeho podání a klikněte na "Zjistit stav podání".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Údaj o hesle je vrácen v okamžiku úspěšného odeslání elektronického podání uživatelem. Je uveden na stránce, která je zobrazena bezprostředně po úspěšném odeslání podání. Toto heslo slouží společně s vygenerovaným podacím číslem k opakovaným dotazům na stav podání s využitím funkce v aplikaci "Elektronické podání pro Finanční správu" (EPO).
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Potvrzení o odeslaném podání, které nebylo opatřeno ZAREP, popř. ověřenou identitou podatele, tzv. E-tiskopis je přístupné po odeslání elektronického podání. Možnost uložení E-tiskopisu je k dispozici na stránce informující o úspěšně odeslaném podání.

E-tiskopis lze získat i zpětně, protože je součástí souboru "...potvrzeni.p7s". Pro získání E-tiskopisu je třeba načíst soubor "...potvrzeni.p7s" do aplikace EPO. Na titulní straně Daňového portálu www.daneelektronicky.cz klikněte na odkaz "ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU" a dále na možnost "Načtení ze souboru". Na zobrazené stránce vyberte možnost "Načíst XML soubor s podáním aplikace EPO2".

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V případě, že elektronické podání odesílá právnická osoba, jejíž statutární orgán má více členů, kteří musí jednat společně, je třeba, aby svůj souhlas stvrdili všichni členové statutárního orgánu. Způsoby, kterými to lze provést, zobrazíte kliknutím na odkaz "celý článek".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat