Kde najdu E-tiskopis elektronického podání, odeslaného bez podpisu?

Daňová podání v aplikaci "Elektronická podání pro Finanční správu" (EPO) lze odeslat také bez použití ZAREP (Kvalifikovaný certifikát, který obsahuje Identifikátor MPSV), nebo bez ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Aby se však jednalo o plnohodnotné podání, je nutné vytisknout, podepsat a doručit na místně příslušný FÚ, do 5 dnů od odeslání podání, potvrzení o odeslaném podání, které nebylo opatřeno ZAREP, popř. ověřenou identitou podatele, tzv. E-tiskopis podání (§ 71 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Výjimku tvoří podání Souhrnného hlášení VIES a formulář Kontrolní hlášení DPH, kde je nutné v případě podání "bez podpisu" E-tiskopis doručit na místně příslušný Finanční úřad do 5 dnů, nejpozději však 25. den v daném měsíci.

Kde najdu E-tiskopis podání?

  1. Bezprostředně po odeslání podání na stránce informující o úspěšně odeslaném podání
  2. Zpětné získání E-tiskopisu pomocí souboru s potvrzením "...potvrzeni.p7s"

 


 

E-tiskopis na stránce informující o úspěšně odeslaném podání

E-tiskopis je přístupný po odeslání daného podání. Možnost uložení E-tiskopisu je k dispozici na stránce informující o úspěšně odeslaném podání.

E-tiskopis - uložení

 


 

Zpětné získání E-tiskopisu pomocí souboru s potvrzením "...potvrzeni.p7s"

E-tiskopis lze získat i zpětně, tedy po opuštění stránky s informací o odeslaném podání. E-tiskopis je součástí souboru "...potvrzeni.p7s", který je dokladem o odeslaném elektronickém podání. Tento soubor je nabídnut k uložení po odeslání podání, na stránce s informací o úspěšně odeslaném podání.

Pro získání E-tiskopisu je třeba načíst soubor "...potvrzeni.p7s" do aplikace EPO. Na titulní straně Daňového portálu www.daneelektronicky.cz klikněte na odkaz "ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU" a dále na možnost "Načtení ze souboru". Na zobrazené stránce vyberte možnost "Načíst XML soubor s podáním aplikace EPO2". Pomocí tlačítka "Procházet" vyberte soubor s potvrzením ("...potvrzeni.p7s") a výběr potvrďte.

Po načtení souboru s potvrzením podání klikněte na tlačítko "E-tiskopis", které je umístěno vpravo na stránce.

EPO2 - E-tiskopis - zpětné zobrazení

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat