Kde najdu E-tiskopis?

Daňová podání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) lze odeslat také bez použití ZAREP, bez ověření identity přihlášením do datové schránky, bez ověření identity s využitím Identity občana, nebo bez odeslání prostřednictvím DIS+. V takovém případě vyberte:

  • u modernizovaných EPO formulářů na stránce Zvolte si možnost pro odeslání formuláře volbu Odeslat elektronicky a podepsat tiskopis,
  • u původních EPO formulářů na stránce ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI volbu NEPODEPISOVAT PODÁNÍ.

Aby se však jednalo o plnohodnotné podání, je nutné vytisknout, podepsat a doručit na místně příslušný FÚ, do 5 dnů od odeslání podání, potvrzení o odeslaném podání, které nebylo opatřeno ZAREP, popř. ověřenou identitou podatele, tzv. E-tiskopis podání (§ 71 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Výjimku tvoří podání Souhrnného hlášení VIES a formulář Kontrolní hlášení DPH, kde je nutné v případě podání "bez podpisu" E-tiskopis doručit na místně příslušný Finanční úřad do 5 dnů, nejpozději však 25. den v daném měsíci.

Kde najdu E-tiskopis podání?

  1. Bezprostředně po odeslání podání na stránce informující o úspěšně odeslaném podání
  2. Zpětné získání E-tiskopisu pomocí souboru s potvrzením "...potvrzeni.p7s"

 


 

E-tiskopis na stránce informující o úspěšně odeslaném podání

E-tiskopis je přístupný po odeslání daného podání. Možnost uložení E-tiskopisu je k dispozici na stránce informující o úspěšně odeslaném podání.

Pro modernizovaný EPO formulář: 

 

Pro původní EPO formulář: 

 


 

Zpětné získání E-tiskopisu pomocí souboru s potvrzením "...potvrzeni.p7s"

E-tiskopis lze získat i zpětně, tedy po opuštění stránky s informací o odeslaném podání. E-tiskopis je součástí souboru "...potvrzeni.p7s", který je dokladem o odeslaném elektronickém podání. Tento soubor je nabídnut k uložení po odeslání podání, na stránce s informací o úspěšně odeslaném podání.

Upozorňujeme, že pokud bylo podání podepsáno jiným způsobem, tedy buď pomocí Kvalifikovaného certifikátu, pomocí volby Ověření identity přihlášeném do datové schránky, pomocí volby Ověření identity s využitím NIA anebo pomocí volby Odeslat prostřednictvím DIS+, není  E-tiskopis nabízen.

Pro získání E-tiskopisu je třeba načíst soubor "...potvrzeni.p7s" do aplikace EPO. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU a dále na možnost NAČTENÍ ZE SOUBORU. Na zobrazené stránce vyberte možnost PROCHÁZET. V okně vyberte soubor s potvrzením ("...potvrzeni.p7s") a výběr potvrďte. Následně klikněte na tlačítko POKRAČOVAT.

Po načtení souboru s potvrzením podání klikněte na tlačítko E-TISKOPIS, které je umístěno vpravo na stránce.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat