K čemu není ePodpora určena

Internetové stránky ePodpora jsou součástí technické podpory aplikací portálu MOJE daně. Jedná se mimo jiné o aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), "Daňovou informační schránku plus (DIS+), Vracení DPH v rámci EU (VAT), Elektronická evidence tržeb (EET), Registr plátců DPH (REG), apod.

Vzhledem k určení ePodpory není možné obracet se na technickou podporu s metodickými a legislativními dotazy, s žádostí o informace z daňového řízení, místního šetření, apod.
V těchto případech doporučujeme kontaktovat daňové poradce, podatelnu Generálního finančního ředitelství, popř. příslušný Finanční úřad.

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslaná pouze na vědomí.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat