K čemu není ePodpora určena

Internetové stránky ePodpora jsou součástí technické podpory aplikací Daňového portálu (www.daneelektronicky.cz). Jedná se mimo jiné o aplikace "Elektronická podání pro Finanční správu" (EPO), "Daňovou informační schránku" (DIS), "Vracení DPH v rámci EU" (VAT), "Elektronická evidence tržeb" (EET), "Registr plátců DPH" (REG), apod.

Vzhledem k určení ePodpory není možné obracet se na technickou podporu s metodickými a legislativními dotazy, s žádostí o informace z daňového řízení, místního šetření, apod.
V těchto případech doporučujeme kontaktovat daňové poradce, podatelnu Generálního finančního ředitelství, popř. příslušný Finanční úřad.

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslaná pouze na vědomí.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat