Systémové požadavky – kontrola nastavení počítače

Před započetím prací na portálu MOJE daně, doporučujeme provést test nastavení vašeho počítače. Test zjistí konfigurační parametry počítače potřebné k vyhodnocení jeho vhodnosti a dostatečnosti pro funkce portálu MOJE daně.

Pro práci v aplikacích portálu MOJE daně je třeba mít v použitém prohlížeči nainstalován kořenový certifikát certifikační autority, která je vydavatelem SSL certifikátů portálu MOJE daně. Kořenový certifikát slouží pro ověření platnosti použitých SSL certifikátů, pro šifrovanou komunikaci mezi uživatelem a serverem portálu MOJE daně.

Ověření konfigurace počítače pro EPO lze provést na stránce portálu MOJE daně - Kontrola nastavení počítače. Všechny aktuální elektronické formuláře jsou k dispozici v aplikaci EPO. Na zobrazené stránce klikněte na tlačítko ZJISTIT, kterým je kontrola spuštěna.

V průběhu kontroly mohou být zobrazena dialogová okna požadující potvrzení spuštění nějakého aktivního prvku. Tyto dialogy potvrďte kladně, aby bylo možné zjištění konfigurace správně dokončit. Po dokončení kontroly je zobrazena přehledová tabulka s výsledky zjištěné konfigurace, pod touto tabulkou jsou pak k dispozici hodnoty konkrétních testovaných nastavení v tabulce DETAIL PARAMETRŮ POČÍTAČE.

 

Případné nedostatky v nastavení PC jsou vypsány v tabulce DETAIL PARAMETRŮ POČÍTAČE. Za každým popisem "nedostatku" v nastavení PC je umístěn odkaz "Návod na řešení.", který je propojen s příslušným článkem/návodem na serveru ePodpora.

Jednotlivé textové popisky detailu parametrů počítače jsou rovněž propojeny se serverem ePodpora. Pokud tedy potřebujete znát více informací o některé z položek ověření, klikněte na název položky (Operační systém, Prohlížeč sítě Internet ...).

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat