Jak se přihlásím do Daňové informační schránky plus (DIS+)?

Pro přihlášení do aplikace Daňová informační schránka plus (DIS+) je třeba vstoupit na stránky portálu MOJE daně a zde následně vstoupit na stránku Online finanční úřad. Do DIS+ je možné se přihlásit pomocí jedním z následujících způsobů:

Identita občana (více informací naleznete na stránce Identita občana)
Datové schránky (více informací naleznete na stránce Datové schránky)
Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR

Poznámka: Přihlášení k jednomu uživatelskému účtu je možné vícero způsoby, pokud se jako totožná osoba přihlásíte kterýmkoli způsobem, budete přesměrováni vždy na jeden a ten samý uživatelský účet.

 


Identita občana

Identitaobcana.cz, jako Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci, zprostředkovává ověření totožnosti mezi poskytovatelem identity a poskytovatelem služby. K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky, jejichž poskytovatelé získali akreditaci a jsou napojeni na národní bod. Více informací naleznete na stránce Identita občana.

Postup přihlášení:
1. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD.
2. Na stránce PŘIHLÁŠENÍ klikněte v části IDENTITA OBČANA na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.
3. Následně dojde k přesměrování na stránku Identitaobcana.cz, kde vyberte jednu z metod elektronické identifikace a postupujte dle na stránce zobrazených instrukcí.

4. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k přihlášení do aplikace Daňová informační schránka plus a zobrazení informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS), což je úvodní stránka aplikace.

 


Datová schránka

Informační systém Datových schránek umožňuje autentizaci (přihlášení) do DIS+ pomocí přihlašovacích údajů do zpřístupněné Datové schránky Po přihlášení přístupovými údaji do Datové schránky dojde k přihlášení do informačního systému Daňové informační schránky (IS DIS). Na základě ověření identity fyzické osoby držící přístupové údaje je přihlášené fyzické osobě umožněn vstup do DIS+, do kterých je fyzická osoba oprávněna vstupovat. Více informací o možnosti autentizace pomocí datové schránky naleznete na stránce Datové schránky.

Postup přihlášení:
1. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD.
2. Na stránce PŘIHLÁŠENÍ klikněte v části DATOVÁ SCHRÁNKA na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.
3. Dojde k přesměrování na stránku autentizační služby portálu veřejné správy a zobrazení přihlašovacího okna informačního systému datových schránek.
Vyberte jednu z metod autentizace a zadejte odpovídající údaje pro přihlášení. (Na obrázku je zobrazena volba Přihlášení jménem a heslem.) 

4. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k zobrazení žádosti o souhlas s předáním informace o datové schránce a uživateli pro potřeby informačního systému veřejné správy. Na stránce SOUHLAS S PŘEDÁNÍM INFORMACÍ klikněte na tlačítko ANO.
V případě nesouhlasu nebude možné provést ověření a nedojde k přihlášení do aplikace.

5. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k přihlášení do aplikace Daňová informační schránka plus a zobrazení informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS), což je úvodní stránka aplikace.

 


Přístupové údaje přidělené Finanční správnou ČR

Uživatel, který nedisponuje prostředkem pro Identitu občana, popř. nemá zpřístupněnu Datovou schránku, může požádat FS o vydání přístupových údajů pro přihlášení do DIS+. Přístupové údaje FS se skládají z uživatelského jména a hesla. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvoufaktorovou autentizaci s možností obnovy hesla uživatelem, bude třeba v žádosti o vydání autentizačních údajů uvést také telefonní číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu uživatele.

Postup přihlášení:
1. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD.
2. Na stránce PŘIHLÁŠENÍ klikněte v části Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.
3. Dojde k zobrazení stránky PŘIHLÁŠENÍ, zde zadejte NÁZEV UŽIVATELE a HESLO, poté klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

Poznámka: NÁZEV UŽIVATELE je uveden v souboru PDF, který je nabídnut ke stažení bezprostředně po odeslání žádosti o přidělení přístupových údajů. HESLO volí během vyplňování žádosti uživatel sám. 

4. Poté je zobrazena stránka DVOUFAKTOROVÉ OVĚŘENÍ, do pole OVĚŘOVACÍ KÓD vyplňte ověřovací kód, který Vám byl zaslán na telefonní číslo mobilního telefonu registrované na účtu uživatele DIS+. Klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

5. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k přihlášení do aplikace Daňová informační schránka a zobrazení informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS), což je úvodní stránka aplikace.


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.