Jak podepsat podání ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky?

Po úspěšném vyplnění formuláře EPO  je možné podání podepsat, resp. opatřit ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky. Možnost podepisování pomocí ověřené identity podatele je určena pro osoby pouze, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli oprávněná osoba
  • uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli likvidátor
  • uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli pověřená osoba s oprávněním "Posílat zprávy"
  • uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli administrátor s oprávněním "Posílat zprávy"

Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Postup podepsání podání pomocí Ověření identity přihlášením do datové schránky:

1 a) Modernizovaný formulář
Na stránce MOŽNOSTI PRO UKONČENÍ klikněte na tlačítko ODESLÁNÍ PODÁNÍ. Na následující stránce klikněte v dlaždici ODESLAT A PODEPSAT ELEKTRONICKY na tlačítko PŘIHLÁSIT SE A PODEPSAT, poté klikněte na tlačítko v dlaždici DATOVÉ SCHRÁNKY na tlačítko PŘÍHLÁSIT SE.

Dojde k přesměrování na stránku autentizační služby portálu veřejné správy a zobrazení přihlašovacího okna informačního systému datových schránek.

1 b) "Původní" formulář
Na stránce ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI vyberte volbu OVĚŘENÍ ODENTITY PŘIHLÁŠENÍM DO DATOVÉ SCHRÁNKY.
Výběr provedete kliknutím do kolečka u této možnosti.

Následně klikněte na tlačítko PODAT.

 

Dojde k přesměrování na stránku autentizační služby portálu veřejné správy a zobrazení přihlašovacího okna informačního systému datových schránek.

2) V horním menu vyberte jednu z metod autentizace a zadejte odpovídající údaje pro přihlášení.
(Na obrázku je zobrazena volba Přihlášení jménem a heslem)

Pokud proběhne autentizace úspěšně, dojde k zobrazení žádosti o souhlas s předáním informace o datové schránce a uživateli pro potřeby informačního systému veřejné správy.

3) Na stránce SOUHLAS S PŘEDÁNÍM INFORMACÍ klikněte na tlačítko ANO

V případě nesouhlasu, nebude možné provést ověření a podání učiněné datovou zprávou s ověřenou identitou podatele pomocí ISDS nebude realizováno.

Pokud NEMÁTE v použité Datové schránce požadované oprávnění, budete přesměrováni zpět na portál MOJE daně, kde budete o této skutečnosti informováni chybovou zprávou a Vaše podání nebude odesláno na společné technické zařízení správce daně.

4) Pokud MÁTE v použité Datové schránce dostatečné oprávnění, dojde po kliknutí na tlačítko ANO k odeslání podání na Společné technické zařízení správce daně a zobrazení stránky informující Vás o úspěšném odeslání podání. 

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat