Jak podepsat podání ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky?

Po úspěšném vyplnění formuláře EPO a vstupu na stránku "Odeslání písemnosti", je možné EPO podání  podepsat, resp. opatřit ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Možnost podepisování pomocí ověřené identity podatele je určena pro osoby pouze, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli oprávněná osoba
 • uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli likvidátor
 • uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli pověřená osoba s oprávněním "Posílat zprávy"
 • uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli administrátor s oprávněním "Posílat zprávy"

Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Postup podepsání podání pomocí "Ověření identity přihlášením do datové schránky"

 1. Na stránce s odesláním písemnosti vyberte volbu "Ověření identity přihlášením do datové schránky".
  Výběr provedete kliknutím do kolečka u této možnosti.
 2. Následně klikněte na tlačítko "Podat".
 3. Odeslání písemnosti - ověřenou identitou podatele

  Dojde k přesměrování na stránku autentizační služby portálu veřejné správy a zobrazení přihlašovacího okna informačního systému datových schránek.

 4. V horním menu vyberte jednu z metod autentizace:
  • Přihlášení jménem a heslem
  • Přihlášení certifikátem
  • Přihlášení pomocí SMS
  • Přihlášení bezpečnostním kódem
 5. Zadejte odpovídající údaje pro přihlášení.
  (Na obrázku je zobrazena volba "Přihlášení jménem a heslem")
 6. Přihlášení do datové schránky

  Pokud proběhne autentizace úspěšně, dojde k zobrazení žádosti o souhlas s předáním informace o datové schránce a uživateli pro potřeby informačního systému veřejné správy.

 7. Na stránce "Autentizace proběhla úspěšně" klikněte na "ANO".
 8. Autentizace proběhla v pořádku

  V případě nesouhlasu, nebude možné provést ověření a podání učiněné datovou zprávou s ověřenou identitou podatele pomocí ISDS nebude realizováno.

  Pokud NEMÁTE "v použité Datové schránce" požadované oprávnění, budete přesměrováni zpět na Daňový portál, kde budete o této skutečnosti informováni chybovou zprávou a Vaše podání nebude odesláno na společné technické zařízení správce daně.

 9. Pokud MÁTE "v použité Datové schránce" dostatečné oprávnění, dojde po kliknutí na tlačítko "ANO" k odeslání podání na Společné technické zařízení správce daně a zobrazení stránky „Potvrzení o podání písemnosti“.
 10. Potvrzení o podání písemnosti

 11. Na zobrazené stránce jsou uvedeny veškeré informace o odeslaném podání. Zjistit stav zpracování podání je možné načtením potvrzení (soubor s příponou "potvrzeni.p7s"), který je nutné uložit a archivovat. Soubor uložíte kliknutím na tlačítko "Uložit potvrzení". Zmíněný soubor slouží také jako doklad o odeslaném podání.
 12. Stav podání lze také zjistit zadáním podacího čísla a přístupového hesla na stránce pro zobrazení stavu. Podací číslo je spolu s heslem zobrazeno na stránce informující o úspěšném odeslání podání.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat