Co je to rozsáhlé podání?

Vzhledem k účinnosti zákona 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, došlo od 1. 1. 2013 ke změně 199 FÚ na 14 FÚ. Díky tomu došlo v některých případech k nárůstu obsahu podání. Jako opatření, které má umožnit odesílání rozsáhlých podání prostřednictvím portálu MOJE daně, byl zvolen off-line režim. Tento režim bude fungovat pouze pro ta podání, která budou označena jako rozsáhlá.

Rozsáhlé podání - informace pro vývojáře SW třetích stran

Klasifikace rozsáhlého podání závisí na počtu řádků (záznamů) na stránkách, které řádky obsahují. Pro tyto stránky je stanoven limit počtu řádků a v případě, že je tento limit překročen, aplikace EPO klasifikuje podání jako rozsáhlé.

Velikosti nastavených limitů je možno dohledat na stránkách portálu MOJE daně v sekci DOKUMENTACE v části POPIS STRUKTURY SOUBORŮ EPO. Pro každé podání, jež může být klasifikováno jako rozsáhlé, je v popisu XML struktury konkrétního podání EPO zobrazen nastavený limit. V případě, že není uveden typ věty, pak se jedná o limit pro všechny věty za podání celkem, bez ohledu na jejich typ. Takový limit, pokud je nastaven, bývá uveden vždy na prvním řádku tabulky. Tabulka se stanoveným limitem se nachází dole na stránce pod strukturou konkrétního podání a slouží zejména jako informace pro vývojáře SW třetích stran.

Rozsáhlé podání ve formulářích EPO

V případě, že počet vyplněných řádků EPO podání překročí stanovený limit, je uživatel upozorněn hlášením, že se podání nachází v režimu zpracování off-line.

Hlášení o překročení stanoveného limitu v počtu řádků (vět):

Vaše podání překročilo stanovený limit v počtu řádků (vět) pro on-line zpracování.
Podání bude zpracováno off-line.
- Některé kontroly a přepočty budou vypnuty a podání bude odesláno bez jejich provedení.
- Kontroly budou provedeny na Společném technickém zařízení správce daně.
- V případě výskytu kritických chyb nebude Vaše podání přijato.
Přístup k informaci o stavu zpracování získáte na základě ID předání a přístupového hesla, které obdržíte po odeslání datové zprávy v části portál MOJE daně-> Elektronická podání -> Zjištění stavu podání-> Vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy.

Na každou stránku formuláře EPO je doplněna informace o změně režimu zpracování.


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.