Rozsáhlé podání ve formulářích EPO

Klasifikace rozsáhlého podání závisí na počtu záznamů (řádků, listů) v podání na stránkách, které řádky obsahují. Pro tyto věty s řádky je stanoven limit počtu řádků. V případě, že není uveden typ věty, pak se jedná o limit pro všechny věty za podání celkem, bez ohledu na jejich typ. Takový limit, pokud je nastaven, bývá uveden vždy na prvním řádku tabulky. Po přidání nového řádku, kterým byl již překročen limit pro klasifikaci rozsáhlého podání, dojde k zobrazení hlášení informujícího o režimu zpracování off-line.

Hlášení informující o režimu zpracování off-line:

Vaše podání překročilo stanovený limit v počtu řádků (vět) pro on-line zpracování.
Podání bude zpracováno off-line.
- Některé kontroly a přepočty budou vypnuty a podání bude odesláno bez jejich provedení.
- Kontroly budou provedeny na Společném technickém zařízení správce daně.
- V případě výskytu kritických chyb nebude Vaše podání přijato.
Přístup k informaci o stavu zpracování získáte na základě ID předání a přístupového hesla, které obdržíte po odeslání datové zprávy v části portálu MOJE daně » Elektronická podání » Zjištění stavu podání » Vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy.

Dostupnost funkcí v menu formuláře EPO

Kontrola stránky: Po kliknutí na tlačítko KONTROLA STRÁNKY dojde ke kontrole položek na aktuálně zobrazené stránce a zobrazení hlášení informujícího o režimu zpracování off-line. Pokud aktuálně zobrazená stránka obsahuje chyby, dojde k zobrazení chybových hlášení.

Přepočet: Po kliknutí na tlačítko PŘEPOČET dojde k přepočtu pouze u vybraných položek v závislosti na typu formuláře.

Protokol chyb: Po kliknutí na tlačítko PROTOKOL CHYB dojde k přechodu na stránku PROTOKOL CHYB PODÁNÍ a zobrazení informace - Podání bylo částečně zkontrolováno.
Kontroly chyb jsou při práci v rozsáhlém podání vypnuty. Pokud podání obsahuje chyby bránící jeho odeslání, je o nich uživatel informován po vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy (dále jen vyzvednutí výsledku zpracování rozsáhlého podání).

Načtení souboru s podáním, popř. souboru s potvrzením typu *.p7s. V případě načtení podání, obsahujícího více řádků než nastavený limit pro klasifikaci rozsáhlého podání, dojde k zobrazení hlášení informujícího o režimu zpracování off-line.

Uložení k odeslání do Datové schránky: Z důvodů vypnutých kontrol ve formuláři EPO není možné uložit rozsáhlé podání k odeslání prostřednictvím Datové schránky. Z toho důvodu není tlačítko ULOŽENÍ K ODESLÁNÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY funkční.

Úplný opis k tisku: Při práci v režimu rozsáhlého podání, není možné zobrazit, resp. uložit úplný opis podání. Po kliknutí na tlačítko ÚPLNÝ OPIS K TISKU je zobrazena informace, že akce nebude provedena, pracujete v off-line režimu.

Funkce v menu formuláře EPO: PŘEDCHOZÍ STRÁNKA, DALŠÍ STRÁNKA, PRŮVODCE a ULOŽENÍ PRAC. SOUBORU nejsou omezeny. Funkčnost je zachována v plném rozsahu.

Odeslání písemnosti - rozsáhlého podání:

Stejně jako "standardní podání" je možné rozsáhlé podání odeslat opatřené ZAREP (uznávaný elektronický podpis), ověřenou identitou podatele nebo neopatřené ZAREP.

Před odesláním souboru s podáním nezapomeňte vyplnit e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána informace o stavu zpracování odeslaného souboru. Na tuto e-mailovou adresu bude informace zaslána po provedení kontroly podání. Následně bude možné vyzvednout výsledek zpracování souboru podání podaného v režimu off-line.

Po úspěšném odeslání bude nabídnut k uložení PDF soubor POTVRZENÍ O ODESLÁNÍ SOUBORU KE ZPRACOVÁNÍ.Současně bude zobrazena informace, kde a za jakých podmínek je možné si zobrazit a vyzvednout výsledek zpracování. Součástí této informace jsou i vygenerované přístupové údaje ID předání a Přístupové heslo, pro vyzvednutí výsledku zpracování rozsáhlého podání.

Pro vyzvednutí výsledku zpracování odeslaného rozsáhlého podání, je nutné si uložit ID předání a Přístupové heslo zobrazené na stránce informující o úspěšném odeslání souboru.

Upozornění:

Proces podání je ukončen až vystavením potvrzení o přijetí, které je možné získat po vyzvednutí výsledku zpracování rozsáhlého podání. Tímto se rozsáhlé podání liší od "standardního podání", kdy uživatel obdrží potvrzení o přijetí písemnosti ihned po odeslání.

Čas odeslání podání ke zpracování není časem doručení! V případě odesílání rozsáhlého podání, je třeba počítat s časovou prodlevou, nutnou pro zpracování a kontrolu rozsáhlých podání.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat