Podpisová aplikace ePodpisFS

Aplikace ePodpisFS je určena pro vytvoření elektronického podpisu v aplikacích portálu MOJE daně, k tomuto účelu je třeba vlastnit kvalifikovaný certifikát, vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Aplikaci ePodpisFS je třeba nainstalovat na straně uživatele, pokud však nevlastníte kvalifikovaný certifikát, není nutné aplikaci ePodpisFS instalovat, neboť elektronický podpis nebude možné vytvořit.

OBSAH:

Jak pracuje aplikace ePodpisFS

Podporované operační systémy

Instalace aplikace ePodpisFS

Ověření funkčnosti aplikace ePodpisFS

 


 

Jak pracuje aplikace ePodpisFS

V okamžiku, kdy budete potřebovat pomocí aplikace ePodpisFS podepsat elektronické podání v aplikaci EPO, případně vstoupit do některé z aplikací portálu MOJE daně umožňujících přihlášení pomocí Kvalifikovaného certifikátu, dojde k iniciaci aplikace ePodpisFS.

Pro správnou funkci aplikace ePodpisFS je třeba povolit spuštění aplikace v prohlížeči Internetu. V případě, že nechcete být na spuštění aplikace opakovaně dotazováni, je možné zaškrtnout příslušnou volbu dle typu prohlížeče, např.: „Vždy otvírat odkaz“, „Zapamatovat si tuto volbu pro odkazy typu“, „Vždy se dotázat před otvíráním adres tohoto typu“, apod. Více ve článku: Jak pracuje aplikace ePodpisFS.

 

Podporované operační systémy

Aplikaci bude možné provozovat na následujících operačních systémech:

  • Microsoft Windows 7 a vyšší (x32 nebo x64)
  • Linux Ubuntu 18.04.4 LTS a vyšší (x64)
  • Mac OS X 10.15 Catalina a vyšší

Podpisovou aplikaci ePodpisFS je možné použít ve všech aktuálních, běžně používaných prohlížečích Internetu.

 

Instalace aplikace ePodpisFS

Jednoduchá a intuitivní instalace aplikace ePodpisFS zabere pouze pár minut a skládá se ze dvou kroků:

  • stažení instalačního balíčku - možnost stažení balíčku je dostupná na stránkách portálu MOJE daně v Dokumentaci, na stránce Podpisová aplikace ePodpisFS nebo přímo u možnosti použití ePodpisFS (podpis EPO / přihlášení do aplikace), pod odkazem Více o ePodpisFS.
  • spuštění instalace

Obecný postup instalace je popsán v níže uvedených bodech:

  • Stáhněte si instalační balíček aplikace ePodpisFS na své PC.
  • Spusťte stažený instalační balíček.
  • Zvolte případně cílové umístění aplikace ePodpisFS a dále pokračujte dle pokynů instalačního průvodce, až do úspěšného nainstalování.

Postup instalace aplikace ePodpisFS - Microsoft Windows

Postup instalace aplikace ePodpisFS - Mac OS X

Postup instalace aplikace ePodpisFS - Linux Ubuntu

 

Ověření funkčnosti aplikace ePodpisFS

Ověření správnosti instalace aplikace ePodpisFS provedete spuštěním aplikaci ePodpisFS na uživatelském počítači. Aplikace ověří síťovou dostupnost portálu MOJE daně, ověří aktuálnost instalované verze aplikace a provede kontrolu dostupnosti kvalifikovaného certifikátu v úložišti operačního systému.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat