Podpisová aplikace ePodpisFS

Aplikace ePodpisFS je určena pro vytvoření elektronického podpisu v aplikacích portálu MOJE daně. K tomuto účelu je třeba vlastnit kvalifikovaný certifikát, vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, jejich seznam je, v rámci Evropské unie, dostupný na stránkách Evropské komise zde: eIDAS Dashboard. Tyto certifikační autority splňují NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (e-IDAS). Aplikaci ePodpisFS je třeba nainstalovat na straně uživatele, pokud však nevlastníte kvalifikovaný certifikát, není nutné aplikaci ePodpisFS instalovat, neboť elektronický podpis nebude možné vytvořit.

OBSAH:

Jak pracuje aplikace ePodpisFS

Podporované operační systémy

Instalace aplikace ePodpisFS

Ověření funkčnosti aplikace ePodpisFS

 


 

Jak pracuje aplikace ePodpisFS

V okamžiku, kdy budete potřebovat pomocí aplikace ePodpisFS podepsat elektronické podání v aplikaci EPO, případně vstoupit do některé z aplikací portálu MOJE daně umožňujících přihlášení pomocí Kvalifikovaného certifikátu, dojde k iniciaci aplikace ePodpisFS.

Pro správnou funkci aplikace ePodpisFS je třeba povolit spuštění aplikace v prohlížeči Internetu. V případě, že nechcete být na spuštění aplikace opakovaně dotazováni, je možné zaškrtnout příslušnou volbu dle typu prohlížeče, např.: „Vždy otvírat odkaz“, „Zapamatovat si tuto volbu pro odkazy typu“, „Vždy se dotázat před otvíráním adres tohoto typu“, apod. Více ve článku: Jak pracuje aplikace ePodpisFS.

 

Podporované operační systémy

Aplikaci bude možné provozovat na následujících operačních systémech:

  • Microsoft Windows 7 a vyšší (x32 nebo x64)
  • Linux Ubuntu 18.04.4 LTS a vyšší (x64)
  • Mac OS X 10.15 Catalina a vyšší

Podpisovou aplikaci ePodpisFS je možné použít ve všech aktuálních, běžně používaných prohlížečích Internetu.

 

Instalace aplikace ePodpisFS

Jednoduchá a intuitivní instalace aplikace ePodpisFS zabere pouze pár minut a skládá se ze dvou kroků:

  • stažení instalačního balíčku - možnost stažení balíčku je dostupná na stránkách portálu MOJE daně v Dokumentaci, na stránce Podpisová aplikace ePodpisFS nebo přímo u možnosti použití ePodpisFS (podpis EPO / přihlášení do aplikace), pod odkazem Více o ePodpisFS.
  • spuštění instalace

Obecný postup instalace je popsán v níže uvedených bodech:

  • Stáhněte si instalační balíček aplikace ePodpisFS na své PC.
  • Spusťte stažený instalační balíček.
  • Zvolte případně cílové umístění aplikace ePodpisFS a dále pokračujte dle pokynů instalačního průvodce, až do úspěšného nainstalování.

Postup instalace aplikace ePodpisFS - Microsoft Windows

Postup instalace aplikace ePodpisFS - Mac OS X

Postup instalace aplikace ePodpisFS - Linux Ubuntu

 

Ověření funkčnosti aplikace ePodpisFS

Ověření správnosti instalace aplikace ePodpisFS provedete spuštěním aplikaci ePodpisFS na uživatelském počítači. Aplikace ověří síťovou dostupnost portálu MOJE daně, ověří aktuálnost instalované verze aplikace a provede kontrolu dostupnosti kvalifikovaného certifikátu v úložišti operačního systému.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat