10x o uznávaném elektronickém podpisu (ZAREP)

 1. Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích portálu MOJE daně?
  Musí se jednat o uznávaný elektronický podpis založený na Kvalifikovaném certifikátu, který může, ale nemusí obsahovat Identifikátor MPSV (IK MPSV). Tento identifikátor umožňuje jednoznačnou a neměnnou identifikaci podepisující osoby. Podrobné informace o uznávaném elektronickém podpisu najdete na stránce Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích portálu MOJE daně
 2. Kde mohu kvalifikovaný certifikát získat?
  O certifikát je možné požádat u některého z kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářející důvěru. Jedná se například o:
  Českou poštu s.p.
  eIdentity, a.s.
  První certifikační autoritu, a.s.

  Ucelený seznam poskytovatelů služeb vytvářející důvěru je, v rámci Evropské unie, dostupný na stránkách Evropské komise zde: eIDAS Dashboard. Tyto certifikační autority splňují NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (e-IDAS).
 3. Co je to Identifikátor MPSV a k čemu slouží?
  Identifikátor MPSV je neměnným a jednoznačným identifikátorem dané osoby. Slouží tedy k jednoznačné identifikaci odesilatele podání, uživatele autorizovaných aplikací, apod. O uvedení tohoto identifikátoru v certifikátu je nutné požádat příslušného kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářející důvěru, při vystavování kvalifikovaného certifikátu.
   
 4. Mohu používat certifikát uložený na čipové kartě, popř. USB klíči?
  Ano, certifikát uložený na čipové kartě nebo USB klíči je možné v aplikacích portálu MOJE daně použít. Certifikát je třeba nainstalovat do datového úložiště operačního systému, pomocí ovládacího SW od příslušného kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářející důvěru. V okamžiku podpisu musí být čtečka čipových karet, s vloženou kartou (nebo USB klíč) připojena k PC.
 5. Mohu používat certifikát uložený v souboru?
  Ano, certifikát uložený v souboru je možné v aplikacích portálu MOJE daně použít. V tomto případě je třeba pro podepsání, resp. přihlášení použít aplikaci ePodpisFS. Je možné použít soubor PFX nebo P12, s nastaveným heslem.
 6. Jak a kde získám soubor s certifikátem?
  Certifikát do formátu PFX nebo P12 vygenerujete exportem certifikátu včetně privátního klíče. V průvodci exportem certifikátu nastavte "Vysokou" úroveň zabezpečení a následně zadejte heslo k certifikátu. Postupujte dle pokynů vydavatele certifikátu.
 7. Je třeba instalovat na PC nějaké další certifikáty?
  Ano, pro správnou funkci Vašeho kvalifikovaného certifikátu je nutné provést také instalaci „kořenových certifikátů“ certifikační autority, která vydala váš kvalifikovaný certifikát. Absence kořenových certifikátů způsobuje chyby ověření platnosti certifikátu. Postupujte dle pokynů vydavatele certifikátu.
 8. K čemu slouží aplikace ePodpisFS?
  Aplikace ePodpisFS je určena pro vytvoření elektronického podpisu v aplikacích portálu MOJE daně, k tomuto účelu je třeba vlastnit kvalifikovaný certifikát, vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
  Aplikaci ePodpisFS je třeba nainstalovat na straně uživatele. Pokud však nevlastníte kvalifikovaný certifikát, není nutné aplikaci ePodpisFS instalovat, neboť elektronický podpis nebude možné vytvořit. Více informací najdete v článku Podpisová aplikace ePodpisFS.
 9. Kdy a jak použiji certifikát v aplikacích portálu MOJE daně?
  Certifikát je možné použít pro vstup do aplikace Vracení DPH v rámci EU (VAT), nebo aplikace ZVLÁŠTNÍ REŽIM JEDNOHO SPRÁVNÍHO MÍSTA (MOSS/OSS), nebo aplikace EVIDENCE A REPORTING PROVOZOVATELŮ PLATFOREM DLE DAC7 a při podepisování podání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Konkrétně tedy při vstupu do aplikací nebo po kliknutí na možnost ODESLÁNÍ PÍSMENOSTI, v menu jednotlivých formulářů aplikace EPO.
 10. Pokud mám při práci v aplikacích portálu MOJE daně technický problém s certifikátem, kam se mohu obrátit?
  Pro řešení technických problémů jsou k dispozici stránky ePodpora. Pokud nenajdete řešení svého problému, je možné se pomocí níže uvedeného odkazu "nás kontaktovat" obrátit s Vaším dotazem na technickou podporu.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat