10x o uznávaném elektronickém podpisu (ZAREP)

 1. Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích portálu MOJE daně?
  Musí se jednat o uznávaný elektronický podpis založený na Kvalifikovaném certifikátu, který může, ale nemusí obsahovat Identifikátor MPSV (IK MPSV). Tento identifikátor umožňuje jednoznačnou a neměnnou identifikaci podepisující osoby. V současné době je nutné používat kvalifikovaný certifikát obsahující Identifikátor MPSV pouze pokud se pomocí certifikátu chcete hlásit do aplikace Daňová informační schránka. Podrobné informace o uznávaném elektronickém podpisu najdete na stránce Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích portálu MOJE daně
 2. Kde mohu kvalifikovaný certifikát získat?
  O certifikát je možné požádat u některého z kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářející důvěru. Jedná se například o:
  Českou poštu s.p.
  eIdentity, a.s.
  První certifikační autoritu, a.s.
 3. Co je to Identifikátor MPSV a k čemu slouží?
  Identifikátor MPSV je neměnným a jednoznačným identifikátorem dané osoby. Slouží tedy k jednoznačné identifikaci odesilatele podání, uživatele autorizovaných aplikací, apod. O uvedení tohoto identifikátoru v certifikátu je nutné požádat příslušného kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářející důvěru, při vystavování kvalifikovaného certifikátu.
  V současné době je nutné používat kvalifikovaný certifikát obsahující Identifikátor MPSV pouze pokud se pomocí certifikátu chcete hlásit do aplikace Daňová informační schránka.
 4. Mohu používat certifikát uložený na čipové kartě, popř. USB klíči?
  Ano, certifikát uložený na čipové kartě nebo USB klíči je možné v aplikacích portálu MOJE daně použít. Certifikát je třeba nainstalovat do datového úložiště operačního systému, pomocí ovládacího SW od příslušného kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářející důvěru. V okamžiku podpisu musí být čtečka čipových karet, s vloženou kartou (nebo USB klíč) připojena k PC.
 5. Mohu používat certifikát uložený v souboru?
  Ano, certifikát uložený v souboru je možné v aplikacích portálu MOJE daně použít. V tomto případě je třeba pro podepsání, resp. přihlášení použít aplikaci ePodpisFS. Je možné použít soubor PFX nebo P12, s nastaveným heslem.
 6. Jak a kde získám soubor s certifikátem?
  Certifikát do formátu PFX nebo P12 vygenerujete exportem certifikátu včetně privátního klíče. V průvodci exportem certifikátu nastavte "Vysokou" úroveň zabezpečení a následně zadejte heslo k certifikátu. Postupujte dle pokynů vydavatele certifikátu.
 7. Je třeba instalovat na PC nějaké další certifikáty?
  Ano, pro správnou funkci Vašeho kvalifikovaného certifikátu je nutné provést také instalaci „kořenových certifikátů“ certifikační autority, která vydala váš kvalifikovaný certifikát. Absence kořenových certifikátů způsobuje chyby ověření platnosti certifikátu. Postupujte dle pokynů vydavatele certifikátu.
 8. Jak musím nastavit Internet Explorer pro použití certifikátu z datového úložiště Windows, pokud nepoužívám aplikaci ePodpisFS?
  Pokud používáte certifikát z datového úložiště Windows (tedy i v případě uložení certifikátu na čipové kartě nebo USB klíči), pro přihlášení do aplikací portálu MOJE daněa pro podepsání EPO formulářů, je třeba na daném PC nainstalovat ActiveX prvek CryptSignX. Prvek zajišťuje komunikaci aplikace s certifikátem v datovém úložišti Windows. Dalším nutným nastavením je nastavení webů MF mezi důvěryhodné.
 9. Kdy a jak použiji certifikát v aplikacích portálu MOJE daně?
  Certifikát je možné použít pro vstup do aplikace Daňová informační schránka (DIS) nebo Vracení DPH v rámci EU (VAT) nebo ZVLÁŠTNÍ REŽIM JEDNOHO SPRÁVNÍHO MÍSTA (MOSS/OSS) a při podepisování podání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Konkrétně tedy při vstupu do aplikací nebo po kliknutí na možnost ODESLÁNÍ PÍSMENOSTI, v menu jednotlivých formulářů aplikace EPO.
 10. Pokud mám při práci v aplikacích portálu MOJE daně technický problém s certifikátem, kam se mohu obrátit?
  Pro řešení technických problémů jsou k dispozici stránky ePodpora. Pokud nenajdete řešení svého problému, je možné se pomocí níže uvedeného odkazu "nás kontaktovat" obrátit s Vaším dotazem na technickou podporu.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat