Jak se přihlásím do aplikace Vracení DPH v rámci EU pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky?

Aplikace "Vracení DPH v rámci EU" je dostupná na stránce Daňového portálu. Pro zlepšení uživatelského prostředí a jednodušší práci s aplikací, bylo zapracováno propojení Daňového portálu s informačním systémem datových schránek, prostřednictvím Autentizační služby portálu veřejné správy. Autentizační služba portálu veřejné správy slouží k autentizaci uživatelů jiných informačních systémů veřejné správy na základě ověření identity uživatele v identitním prostoru datových schránek. Možnost přihlášení pomocí ověřené identity podatele je určena pouze pro ty uživatele, kteří splní jednu z následujících podmínek:

 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli oprávněná osoba
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli likvidátor
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli opatrovník
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli nucený správce
 • Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

  Postup přihlášení:

  1. Na titulní straně Daňového portálu www.daneelektronicky.cz klikněte na odkaz: "VRACENÍ DPH V RÁMCI EU".
  2. Na stránce Přihlášení uživatele ke službám daňového portálu vyberte záložku s možností přihlášení "Datovou schránkou".
  3. Následně klikněte na tlačítko "Přihlásit".

    

   Přihlášení VAT

   Následně dojde k přesměrování na stránku autentizační služby portálu veřejné správy a zobrazení přihlašovacího okna informačního systému datových schránek.
  4. V horním menu vyberte jednu z metod autentizace:
   Přihlášení jménem a heslem
   Přihlášení certifikátem
   Přihlášení pomocí SMS
   Přihlášení bezpečnostním kódem
  5. Zadejte odpovídající údaje pro přihlášení.
   (Na obrázku je zobrazena volba "Přihlášení jménem a heslem")

    

   Moje datová schránka

    

   Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k zobrazení žádosti o souhlas s předáním informace o datové schránce a uživateli pro potřeby informačního systému veřejné správy.
  6. Na stránce "Souhlasím s předáním informace o datové schránce a uživateli" klikněte na tlačítko "ANO".

    

   Autentizace ISDS
   V případě nesouhlasu nebude možné provést ověření a nedojde k přihlášení do aplikace.
  7. Je-li splněna podmínka, kdy vůči použité datové schránce vystupujete ve výše zmíněné roli, dojde po kliknutí na tlačítko ANO k úspěšnému přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU a zobrazení úvodní stránky aplikace.

  Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat