Jak se přihlásím do aplikace Vracení DPH v rámci EU pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky?

Aplikace Vracení DPH v rámci EU je dostupná na stránce portálu MOJE daně. Pro zlepšení uživatelského prostředí a jednodušší práci s aplikací, bylo zapracováno propojení Daňového portálu s informačním systémem datových schránek, prostřednictvím Autentizační služby portálu veřejné správy. Autentizační služba portálu veřejné správy slouží k autentizaci uživatelů jiných informačních systémů veřejné správy na základě ověření identity uživatele v identitním prostoru datových schránek. Možnost přihlášení pomocí ověřené identity podatele je určena pouze pro ty uživatele, kteří splní jednu z následujících podmínek:

 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli oprávněná osoba
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli likvidátor
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli opatrovník
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli nucený správce

Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Postup přihlášení:

 1. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz VRACENÍ DPH V RÁMCI EU.
 2. Na stránce PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE KE SLUŽBÁM APLIKACE PRO VRACENÍ DPH V RÁMCI EU v části DATOVÉ SCHRÁNKY klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

   

 3. Následně dojde k přesměrování na stránku autentizační služby portálu veřejné správy a zobrazení přihlašovacího okna informačního systému datových schránek.

  V horním menu vyberte jednu z metod autentizace a zadejte odpovídající údaje pro přihlášení.
  (Na obrázku je zobrazena volba Přihlášení jménem a heslem.)

          

   

 4. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k zobrazení žádosti o souhlas s předáním informace o datové schránce a uživateli pro potřeby informačního systému veřejné správy.
  Na stránce SOUHLAS S PŘEDÁNÍM INFORMACÍ klikněte na tlačítko ANO.

   

  V případě nesouhlasu nebude možné provést ověření a nedojde k přihlášení do aplikace

 5. Je-li splněna podmínka, kdy vůči použité datové schránce vystupujete ve výše zmíněné roli, dojde po kliknutí na tlačítko ANO k úspěšnému přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU a zobrazení úvodní stránky aplikace.

   

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat