Při přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU se zobrazí chybové hlášení: Nelze přihlásit - Nenalezena registrovaná identita dle certifikátu podepisujícího

Zobrazení chybového hlášení: Nelze přihlásit - Nenalezena registrovaná identita dle certifikátu podepisujícího po přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU, může mít několik příčin:

  • Nevyplnili jste formulář Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech.

    Tento formulář je nutné elektronicky odeslat a opatřit uznávaným elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát může, ale nemusí obsahovat identifikátor MPSV), nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Podrobný návod, jak v tomto případě postupovat, je uveden ve článku Jak se přihlásím do aplikace Vracení DPH v rámci EU?

  • Od vyplnění a odeslání výše uvedeného formuláře uplynula doba kratší než patnáct dnů. Správce daně zřídí přístup do aplikace do patnácti dnů ode dne podání žádosti. Vyčkejte uplynutí této doby a poté přihlášení opakujte.
  • Pro přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU jsem vybral jiný certifikát/ověřenou identitu podatele, než ten, který byl použit pro podepsání formuláře Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech. Pro přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou ověřenou identitu podatele, který byl použit pro podepsání formuláře Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech.

    Formulář je dostupnÝ na portálu MOJE daně, pokud kliknete na ELKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU (EPO) a dále na ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE, zde vyberte sekci DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY. 

Splnili jste všechny výše uvedené kroky a chybové hlášení se po přihlášení stále zobrazuje? V takovém případě využijte možnost pod tímto článkem a klikněte na "nás kontaktovat", kde je možné vyplnit kontaktní formulář, nebo se obraťte na adresu technické podpory epodpora@fs.mfcr.cz.


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.