Ověření konfigurace počítače

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Před započetím prací na portálu MOJE daně, doporučujeme provést test nastavení vašeho počítače. Test zjistí konfigurační parametry počítače potřebné k vyhodnocení jeho vhodnosti a dostatečnosti pro funkce portálu MOJE daně.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Všechny aktuální elektronické formuláře jsou k dispozici v aplikaci EPO2. V aplikaci EPO2 není použití formuláře operačním systémem omezeno.

 

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pro vyplnění a odeslání formulářů podání v aplikaci EPO je možné použít aktuální verze běžných  WWW prohlížečů.

Problém může nastat pouze v případě použití ZAREP, pokud nepoužíváte aplikaci ePodpisFS. Potom je třeba pro použití ZAREP z datového úložiště Windows využívat prohlížeč Internet Explorer.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Aplikace portálu MOJE daně používají pro komunikaci mezi prohlížečem na počítači uživatele a serverem soubory cookies. Pro práci v aplikacích portálu MOJE daně je třeba v použitém prohlížeči ukládání cookies povolit.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních webových prohlížečů.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pro správnou funkci elektronického podepisování formulářů v aplikaci EPO, popř. pro přihlášení do aplikací portálu MOJE DANĚ určených pro autorizované uživatele, je nutné (v případě použití ZAREP uloženého v datovém úložišti Windows) nainstalovat na daném PC ActiveX prvek CryptSignX.
Tento krok vyžaduje přihlášení uživatele, který má administrátorská práva.

Pokud se prvek CryptSignX nenabídne k instalaci na stránkách portálu MOJE DANĚ (např. na stránce ověření konfigurace) automaticky, je možné jej instalovat manuálně.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pro práci v aplikacích portálu MOJE daně je třeba mít v použitém prohlížeči nainstalován kořenový certifikát certifikační autority, která je vydavatelem SSL certifikátů portálu MOJE daně. Kořenový certifikát slouží pro ověření platnosti použitých SSL certifikátů, pro šifrovanou komunikaci mezi uživatelem a serverem portálu MOJE daně. Vydavatelem SSL certifikátů portálu MOJE daně je DigiCert Inc. Příslušné kořenové certifikáty jsou běžně dostupné v konfiguracích prohlížečů a operačních systémů. Pokud tomu tak není, je nutno do konfigurace doplnit root certifikát DigiCert Global Root G2, popř. GeoTrust TLS RSA CA G1.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V případě, kdy je v datovém úložišti Windows nainstalován platný kvalifikovaný certifikát, který může, ale nemusí obsahovat Identifikátor MPSV (IK MPSV), je tento certifikát (v prohlížeči Internet Explorer) zobrazen na stránce ověření konfigurace.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Tato kontrola v ověření konfirgurace informuje, zda jsou v datovém úložišti Windows nainstalovány kořenové certifikáty vydavatele vašeho kvalifikovaného certifikátu. Absence uvedených kořenových certifikátů může způsobovat problémy při použití kvalifikovaného certifikátu pro podepsání podání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, popř. při přihlášení do aplikací Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, apod.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat