Správa provozoven

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Je zobrazena stručná odpověď. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na "úplná odpověď".

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, klikněte v horním menu na odkaz PROVOZOVNY. Na stránce Přehled aktuálních provozoven klikněte na příslušnou provozovnu. Zobrazí se stránka Detail provozovny, na které klikněte na tlačítko ZRUŠIT PROVOZOVNU. Ve vyskakovacím okně potvrďte zrušení kliknutím na OK.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

U založené provozovny lze upravovat pouze položky Název, Převažující činnost a Stav. Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, dostupné na portálu MOJE daně, klikněte v horním menu na odkaz PROVOZOVNY. Na stránce Přehled aktuálních provozoven klikněte na příslušnou provozovnu. Zobrazí se stránka Detail provozovny, na které klikněte na tlačítko UPRAVIT ÚDAJE. Změňte požadované informace o provozovně a potvrďte tlačítkem ULOŽIT.

Pokud chcete provést změnu položek Typ provozovny, resp. Lokalizace (adresa, registrační značka, URL adresa, apod.) je nutné založit novou provozovnu a stávající provozovnu zrušit. Před zrušením stávající provozovny je třeba zadat do pokladního zařízení číslo nově založené provozovny!

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Identifikace provozovny, je číselná identifikace provozovny (viz § 19 odst. 1 písm. b) ZoET), která byla přidělena poplatníkovi ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb, v rámci procesu oznámení údajů o provozovnách.

Číslo provozovny zjistíte po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, následně klikněte v horním menu na odkaz PROVOZOVNY, čímž se Vám zobrazí veškeré zaevidované provozovny, včetně jejich čísel.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Založení provozovny je možné provést po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránce PROVOZOVNY. V případě typu provozovny "Stálá", je třeba mimo jiné vyplnit i kolonku Obec.

Po zadání části názvu obce bude zobrazena nabídka obcí z číselníku. Odpovídá-li zadanému textu více záznamů číselníku, je zobrazeno pouze prvních 8 hodnot. Pokud se vámi požadovaná obec v nabídce nezobrazí, zkuste zadání části názvu upřesnit. Při zakládání stálé provozovny se provádí kontrola zadané adresy proti údajům v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Pokud není adresa v registru jednoznačně nalezena, zobrazí se stránka Upřesnění adresy provozovny pro upřesnění adresy.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, klikněte nahoře v menu na záložku PROVOZOVNY, dále klikněte na tlačítko + NOVÁ PROVOZOVNA, vyplňte informace o provozovně (dle skutečnosti) a v posledním kroku potvrďte zadané údaje kliknutím na tlačítko ZALOŽIT PROVOZOVNU.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat