Seznam okruhů častých dotazů

Rozhraní pro třetí strany

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Je zobrazena stručná odpověď. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na "úplná odpověď".

Technická podpora aplikací portálu MOJE daně zavádí novou službu pro vývojáře SW určených pro odesílání elektronických daňových podání. Vývojáři uvedených SW se mohou přihlásit k odběru informačních zpráv týkajících se elektronického podání. V případě zájmu stačí, aby daná společnost (programátor, vývojář) zaslala e-mailem žádost o zařazení e-mailové adresy do příslušného distribučního seznamu. Každý "subjekt" může takto přihlásit pouze jednu e-mailovou adresu. Nabídka platí POUZE pro vývojáře SW třetích stran.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Zkontrolovat správnost vytvořeného XML souboru elektronického podání EPO oproti XML schématu, které definuje požadovanou strukturu dokumentu, lze provést pomocí XML validátorů dostupných na internetu.
úplná odpověď

Kontaktní formulář


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.

Struktury XML souborů pro elektronická podání v aplikaci EPO jsou k dispozici v sekci DOKUMENTACE na stránkách portálu MOJE daně.

Popřípadě vstupte přímo na stránku: Popis struktury XML souborů pro vývojáře a autory aplikací
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Na stránkách portálu MOJE daně jsou v sekci Dokumentace zveřejněny popisy struktur XML souborů jednotlivých podání EPO. Pokud některá ze struktur obsahuje položku, která je navázána na číselník EPO, je v popisu položky uvedena informace o názvu číselníku a odkaz na příslušný číselník EPO.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, došlo od 1.1.2013 ke změně organizační struktury daňové správy a její transformaci do Finanční správy ČR. Tyto změny bylo třeba promítnout do struktur informačního systému daňové správy tak, aby odpovídal novému organizačnímu uspořádání. V této souvislosti došlo ke změně v číselníku ÚFO.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. ledna 2013 zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce, včetně zveřejnění těchto osob a povinnost pro daňové subjekty uvádět v přihlášce k registraci k dani z přidané hodnoty všechny své účty u poskytovatelů platebních služeb, používané pro ekonomickou činnost a určit ta čísla účtů, která budou zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
Finanční správa připravila technické řešení formou webové služby, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců DPH a seznam bankovních účtů plátců DPH.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat