Certifikáty - elektronický podpis

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o uznávaném elektronickém podpisu (ZAREP) zobrazíte kliknutím na odkaz "celý článek".

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Při obnově Kvalifikovaného certifikátu, který obsahuje Identifikátor MPSV není nutná jakákoliv registrace kvalifikovaného certifikátu u orgánů Finanční správy.

Uznávaný elektronický podpis je založen na kvalifikovaném certifikátu, který obsahuje Identifikátor MPSV. Tento identifikátor je jednoznačným a neměnným identifikátorem osoby. Při změně nebo prodloužení kvalifikovaného certifikátu nedojde ke změně identifikátoru. Registrace tedy není nutná u nově zřízených certifikátů, ani při prodloužení platnosti certifikátu (obnovení certifikátu).

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Certifikáty uložené v datovém úložišti Windows zobrazíte např. v prohlížeči Internet Explorer. Klikněte na roletku "Nástroje", dále na "Možnosti Internetu", zvolte záložku "Obsah" a klikněte na tlačítko "Certifikáty". Vaše certifikáty jsou zobrazeny v záložce "Osobní".

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Ověřit zda kvalifikovaný certifikát obsahuje identifikátor MPSV můžete poklepáním myší na soubor s certifikátem. V zobrazeném okně certifikátu klikněte na záložku "Podrobnosti", zobrazí se informace o certifikátu. V položce "Alternativní název předmětu" by měl být uveden "Identifikátor MPSV", pokud jej certifikát obsahuje.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Certifikát do formátu PFX nebo P12 vygenerujete exportem certifikátu, včetně privátního klíče. V průvodci exportem certifikátu nastavte "Vysokou" úroveň zabezpečení a následně zadejte heslo k certifikátu. Při exportu certifikátu do souboru postupujte dle pokynů vydavatele vašeho kvalifikovaného certifikátu.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V drtivé většině standardně nastavených prohlížečů není nutné kořenový certifikát instalovat.

V případě potíží s načtením HTTPS stránky lze certifikát stáhnout na webu certifikační autority DigiCert Inc. Příslušné kořenové certifikáty jsou běžně dostupné v konfiguracích prohlížečů a operačních systémů. Pokud tomu tak není, je nutno do konfigurace doplnit root certifikát DigiCert Global Root G2, popř. GeoTrust TLS RSA CA G1.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Kořenové certifikáty je třeba instalovat do skupiny "Důvěryhodné kořenové certifikační autority", resp. "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady", v úložišti certifikátů.

Kliknutím otevřete okno "Certifikát" a klikněte na tlačítko "Nainstalovat certifikát ...". V okně "Průvodce importem certifikátu", klikněte na tlačítko "Další". V kroku "Úložiště certifikátů" vyberte možnost "Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti" a klikněte na tlačítko "Procházet". V zobrazeném okně vyberte skupinu "Důvěryhodné kořenové certifikační autority". Dokončete kroky průvodce.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat