Certifikáty - elektronický podpis

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Je zobrazena stručná odpověď. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na "úplná odpověď".

Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o uznávaném elektronickém podpisu (ZAREP) zobrazíte kliknutím na odkaz ÚPLNÁ ODPOVĚĎ.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Při obnově kvalifikovaného certifikátu, který může, avšak nemusí obsahovat Identifikátor MPSV, není nutná jakákoliv registrace kvalifikovaného certifikátu u orgánů Finanční správy.

Uznávaný elektronický podpis je založen na kvalifikovaném certifikátu, který může, avšak nemusí obsahovat Identifikátor MPSV. Tento identifikátor je jednoznačným a neměnným identifikátorem osoby. Pokud kvalifikovaný certifikát obsahoval Identifikátor MPSV, pak při změně nebo prodloužení kvalifikovaného certifikátu nedojde ke změně identifikátoru.
Registrace tedy není nutná u nově zřízených certifikátů, ani při prodloužení platnosti certifikátu (obnovení certifikátu).

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Certifikát uložený v datovém úložišti Windows je možné zobrazit pomocí modulu Certifikáty. Klikněte na tlačítko START a napište: SPRÁVA CERTIFIKÁTŮ UŽIVATELŮ. Po napsání i jen části textu je nabídnuta volba Správa certifikátů uživatelů, na kterou klikněte. Zobrazí se modul Certifikáty, kde můžete v záložce OSOBNÍ dohledat Váš certifikát.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Ověřit zda kvalifikovaný certifikát obsahuje identifikátor MPSV můžete poklepáním myší na soubor s certifikátem. V zobrazeném okně certifikátu klikněte na záložku PODROBNOSTI, zobrazí se informace o certifikátu. V položce ALTERNATIVNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU by měl být uveden Identifikátor MPSV, pokud jej certifikát obsahuje.

úplná odpověď

Kontaktní formulář


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.

Certifikát do formátu PFX nebo P12 vygenerujete exportem certifikátu, včetně privátního klíče. V průvodci exportem certifikátu nastavte "Vysokou" úroveň zabezpečení a následně zadejte heslo k certifikátu. Při exportu certifikátu do souboru postupujte dle pokynů vydavatele vašeho kvalifikovaného certifikátu.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V drtivé většině standardně nastavených prohlížečů není nutné kořenový certifikát instalovat.

V případě potíží s načtením HTTPS stránky lze certifikát stáhnout na webu certifikační autority DigiCert Inc. Příslušné kořenové certifikáty jsou běžně dostupné v konfiguracích prohlížečů a operačních systémů. Pokud tomu tak není, je nutno do konfigurace doplnit root certifikát DigiCert Global Root G2, popř. GeoTrust TLS RSA CA G1.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Kořenové certifikáty je třeba instalovat do skupiny DŮVĚRYHODNÉ KOŘENOVÉ CERTIFIKAČNÍ AUTORITY, resp. Důvěryhodné kořenové certifikační úřady v úložišti certifikátů.

Kliknutím otevřete okno CERTIFIKÁT a klikněte na tlačítko NAINSTALOVAT CERTIFIKÁT... . V okně PRŮVODCE IMPORTEM CERTIFIKÁTU klikněte na tlačítko DALŠÍ" V kroku ÚLOŽIŠTĚ CERTIFIKÁTŮ vyberte možnost VŠECHNY CERTIFIKÁTY UMÍSTIT V NÁSLEDUJÍCÍM ÚLOŽIŠTI a klikněte na tlačítko PROCHÁZET. V zobrazeném okně vyberte skupinu DŮVĚRYHODNÉ KOŘENOVÉ CERTIFIKAČNÍ AUTORITY. Dokončete kroky průvodce.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat