Daňová informační schránka plus (DIS+)

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Je zobrazena stručná odpověď. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na "úplná odpověď".

Potřebujete předvyplnit daňové přiznání k dani z nemovitosti, například z důvodů změn, nebo nabytí nemovitosti? V tom případě je předvyplnění možné učinit během několika málo kliknutí v aplikaci DIS+, a to bez zdlouhavého opětovného vyplňování formuláře, či návštěvy finančního úřadu.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Přehlášení do DIS+ je možné pomocí Identity občana, datové schránky nebo přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pro aktivaci DIS+ je nutné přihlásit se do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS). Po přihlášení je načtena úvodní stránka aplikace, ve které jsou zobrazeny dlaždice dostupných DIS+. Následně je třeba kliknout na dlaždici DIS+, kterou chcete aktivovat.
úplná odpověď

Kontaktní formulář


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.

Pro vstup do DIS+ je třeba se nejprve přihlásit do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS). Po přihlášení je zobrazena stránka Seznam DIS+, na které klikněte na dlaždici příslušné DIS+, do které chcete vstoupit.

Po vstupu do DIS+ jsou zobrazeny relevantní informace týkající se dané DIS+.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

O přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR lze požádat na portálu MOJE daně. Následně je třeba navštívit kterékoliv územní pracoviště Finančního úřadu, s výjimkou územních pracovišť v režimu 2 + 2, kde bude prokázána Vaše totožnost a dojde k aktivaci přístupových údajů.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Potřebujete kompletně předvyplnit daňové přiznání z příjmů fyzických osob? Podávali jste toto přiznání vůči Finanční správě již v minulosti? Pak je kompletní předvyplnění možné v DIS+, a to bez zdlouhavého opětovného vyplňování formuláře, či návštěvy finančního úřadu.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pro zadání požadavku na obnovu hesla vstupte na portál MOJE daně, klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD, následně dojde k přesměrování na stránku PŘIHLÁŠENÍ. V části Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE. Na následující stránce klikněte na odkaz ZAPOMENUTÉ HESLO. Změna hesla se skládá z několika na sebe navazujících kroků.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Změnu hesla pro přihlášení pomocí Přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR je možné provést, po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS), na záložce UŽIVATELSKÝ ÚČET.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR je možné, po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS), zneplatnit na záložce UŽIVATELSKÝ ÚČET.

Upozorňujeme, že zneplatnění údajů je nevratné a okamžité.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) případně po výběru konkrétní DIS+, je možné se kdykoliv odhlásit kliknutím na ikonku panáčka v pravém horním rohu a výběrem možnosti ODHLÁSIT SE.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V případě potřeby je ze strany uživatele možné změnit telefonní číslo určené pro zasílání SMS s autentizačním kódem pro přihlášení do DIS+. Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) lze telefonní číslo změnit na záložce UŽIVATELSKÝ ÚČET.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V uživatelském nastavení DIS+ je možné změnit e-mailovou adresu pro zasílání notifikací. Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) lze e-mailovou adresu změnit na záložce UŽIVATELSKÝ ÚČET.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Každému uživateli informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) je vygenerován jednoznačný identifikátor uživatele (12místný kód), který je přihlášenému uživateli k dispozici na stránce UŽIVATELSKÝ ÚČET.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) je zobrazen seznam dostupných DIS+. Pověření přístupem je možné přijmout v části MÁM POVĚŘENÍ PŘÍSTUPEM, kliknutím na DIS+, u které chcete pověření přijmout.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Oproti vyplňování EPO formuláře jako neautentizovaný uživatel, přináší vyplňování EPO formuláře po vstupu do DIS+ následující výhody: automatické vyplnění relevantních identifikačních údajů, odeslání podání bez nutnosti jeho dalšího podepisování a v neposlední řadě je odeslané podání dostupné přímo v DIS+.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do DIS+ klikněte za záložku FORMULÁŘE v horní části. Na stránce FORMULÁŘE klikněte na tlačítko NOVÝ ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ, následně je zobrazen seznam dostupných formulářů EPO.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do DIS+ je možné uložit rozpracované EPO formuláře přímo do DIS+, nebo do lokálního úložiště na počítači uživatele.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Daňová informační schránka plus (DIS+) umožnuje načíst do EPO formuláře XML soubory, které jsou dostupné na stránce PÍSEMNOSTI, nebo na stránce FORMULÁŘE. Samozřejmě zůstává i možnost načíst soubor z lokálního disku Vašeho počítače. Všechny volby načtení XML souboru jsou dostupné po kliknutí na tlačítko NAČÍST SOUBOR, nacházející se v DIS+ na stránce FORMULÁŘE.

Pro načtení XML souborů uložených v DIS+ je nejprve nutné se přihlásit do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstoupit do DIS+.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V rámci DIS+ je možné provést uživatelská nastavení v části UŽIVATELSKÝ ÚČET a NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU. Zatímco v části UŽIVATELSKÝ ÚČET se jedná o možnosti nastavení položek týkajících se uživatele, jako např. e-mailová adresa, telefonní číslo, apod., v NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU je možné nastavovat pověření přístupem, osobní daňový kalendář, notifikace, apod.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Přístup do DIS+ daňového subjektu je umožněn na základě zákonem vymezeného oprávnění vyplývajícího z daňového řádu, popř. přiděleného pověření přístupem. Nastavení/správu pověření přístupem lze provést po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do příslušné DIS+, v části NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU, na stránce UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Mezi nejčastější příčiny neúspěšné aprobace do DIS+ patří:

  • Přihlašující se fyzická osoba není v informačním systému datových schránek (ISDS) ztotožněna s registrem obyvatel (ROB)
  • Fyzická osoba přihlašující se zaručenou identitou (Identita občana) neudělila souhlas k poskytnutí údajů nutných pro dostatečnou a jednoznačnou identifikaci uživatele
  • Přihlašující se fyzická osoba není evidována v registru obyvatel (ROB)
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Zobrazovaná chyba spojená s nemožností předání dostatečné a jednoznačné identifikace je spojena se skutečností, že v informačním systému Datových schránek (ISDS) nejste správně ztotožněni s registrem obyvatel (ROB).

Uživatel ISDS, který není ztotožněn s ROB, má možnost sám provést ztotožnění v části Nastavení v Datové schránce, pomocí volby Ztotožnění s Registrem obyvatel.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pro přihlášení do DIS+ pomocí služby Identita občana prostřednictvím identitiního prostředku I. CA je třeba použít komerční identitní certifikát uložený na čipové kartě Starcos 3.5 a vyšší.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat