10x Elektronická podání pro Finanční správu

 1. Kde najdu aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)?
  Aplikace je součástí portálu MOJE daně.
 2. Je nutné se někde registrovat pro přístup do aplikace EPO?
  Aplikace EPO je volně přístupná. Není nutná žádná registrace.
 3. K čemu aplikace EPO slouží?
  Pomocí aplikace EPO je možné vyplnit, uložit a odeslat daňové podání, popř. autorizovanou zprávu pro orgány Finanční správy. Současně je možné aplikaci využít k vyplnění, kontrole a vytištění formuláře daňového podání s následným doručením na FÚ poštou či osobně.
 4. Jsou v aplikaci EPO dostupné všechny daňové formuláře?
  V aplikaci EPO jsou dostupné nejpoužívanější formuláře. Seznam formulářů najdete na stránce ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE po vstupu do EPO.
 5. Mohu nějak poslat na FÚ daňové podání, jehož formulář není v aplikaci EPO dostupný?
  Ano, pro tento případ slouží formulář OBECNÁ PÍSEMNOST URČENÁ PRO PODÁNÍ ORGÁNŮM FINANČNÍ SPRÁVY ČR. Podání lze vložit jako přílohu.
 6. Mohu aplikaci EPO používat, i když nevlastním elektronický podpis (ZAREP)?
  Ano, vyplněné podání lze odeslat s i bez uznávaného elektronického podpisu (dále jen ZAREP). V tomto případě je však nutné, do 5 dnů od odeslání podání, doručit na místně příslušný FÚ, podepsaný E-tiskopis.
  Další možností je formulář odeslat prostřednictvím DIS+, ověřením identity přihlášením do Datové schránky, nebo ověřením identity s využitím NIA.
 7. Co je to E-tiskopis a kde jej seženu?
  E-tiskopis je potvrzení o učiněném elektronickém podání bez ZAREP, zpravidla se jedná o 1 stranu A4. Možnost uložení, resp. tisku E-tiskopisu je zobrazena po odeslání podání, na stránce informující o úspěšném odeslání podání.
 8. Jakým způsobem mohu podepsat formulář v aplikaci EPO?
  Podání lze při odeslání opatřit ZAREP (Kvalifikovaný certifikát, který může, ale nemusí obsahovat Identifikátor MPSV), případně je možné podání odeslat i bez ZAREP. Více informací najdete na stránce Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis? a také na stránce 10x ZAREP.
  Další možností je podání podepsat/odeslat prostřednictvím DIS+, ověřením identity přihlášením do Datové schránky, nebo ověřením identity s využitím NIA.
 9. Mohu si v aplikaci EPO připravit XML soubor s podáním, který následně odešlu pomocí Datové schránky?
  Ano, po vyplnění podání klikněte v menu PRO CELÝ FORMULÁŘ na možnost ULOŽENÍ K ODESLÁNÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY.
 10. Pokud mám při práci v aplikaci EPO technický problém, kam se mohu obrátit?
  Pro řešení technických problémů jsou k dispozici stránky ePodpora. Pokud nenajdete řešení svého problému, je možné se, pomocí níže uvedeného odkazu NÁS KONTAKOTVAT, obrátit s Vaším dotazem na technickou podporu.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat