10x Elektronická podání pro finanční správu

 1. Kde najdu aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)?
  Aplikace je součástí Daňového portálu na adrese: http://www.daneelektronicky.cz
 2. Je nutné se někde registrovat pro přístup do aplikace EPO?
  Aplikace EPO je volně přístupná. Není nutná žádná registrace.
 3. K čemu aplikace EPO slouží?
  Pomocí aplikace EPO je možné vyplnit, uložit a odeslat daňové podání, popř. autorizovanou zprávu pro orgány Finanční správy. Současně je možné aplikaci využít k vyplnění, kontrole a vytištění formuláře daňového podání s následným doručením na FÚ poštou či osobně.
 4. Jsou v aplikaci EPO dostupné všechny daňové formuláře?
  V aplikaci EPO jsou dostupné nejpoužívanější formuláře. Seznam formulářů najdete na stránce "Elektronické formuláře", po vstupu do EPO.
 5. Mohu nějak poslat na FÚ daňové podání, jehož formulář není v aplikaci EPO dostupný?
  Ano, pro tento případ slouží formulář "Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR". Podání lze vložit jako přílohu.
 6. Mohu aplikaci EPO používat, i když nevlastním elektronický podpis (ZAREP)?
  Ano, vyplněné podání lze odeslat s i bez uznávaného elektronického podpisu (dále jen ZAREP). V tomto případě je však nutné, do 5 dnů od odeslání podání, doručit na místně příslušný FÚ, podepsaný E-tiskopis. Další možností je podepsat formulář ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (dále jen ověřená identita podatele). Podepisování "ověřenou identitou podatele" je umožněno osobě, která vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "pověřená osoba", s oprávněním "Posílat zprávy" nebo "administrátor", s oprávněním "Posílat zprávy".
 7. Co je to E-tiskopis a kde jej seženu?
  E-tiskopis je potvrzení o učiněném elektronickém podání bez ZAREP, zpravidla se jedná o 1 stranu A4. Možnost uložení, resp. tisku E-tiskopisu je zobrazena po odeslání podání, na stránce informující o úspěšném odeslání podání.
 8. Jakým způsobem mohu podepsat formulář v aplikaci EPO?
  Podání lze při odeslání opatřit ZAREP (Kvalifikovaný certifikát, který obsahuje Identifikátor MPSV), případně je možné podání odeslat i bez ZAREP. Více informací najdete na stránce Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis? a také na stránce 10x ZAREP.
  Další možností je odeslání podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky. V tomto případě postačí k odeslání "podepsaného" podání zadání přihlašovacích údajů k Datové schránce. Tato možnost podepisování je umožněna osobě, která vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "pověřená osoba", s oprávněním "Posílat zprávy" nebo administrátor, s oprávněním "Posílat zprávy". Není nutné vlastnit ZAREP.
 9. Mohu si v aplikaci EPO připravit XML soubor s podáním, který následně odešlu pomocí Datové schránky?
  Ano, po vyplnění podání klikněte v menu "Pro celý formulář" na možnost "Uložení k odeslání do Datové schránky".
 10. Pokud mám při práci v aplikaci EPO technický problém, kam se mohu obrátit?
  Pro řešení technických problémů jsou k dispozici stránky ePodpora Pokud nenajdete řešení svého problému, je možné se, pomocí níže uvedeného odkazu "nás kontaktovat", obrátit s Vaším dotazem na technickou podporu.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat