Návody pro práci v aplikaci EPO

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Je zobrazena stručná odpověď. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na "úplná odpověď".

Pro vložení přílohy do daňových formulářů v aplikaci EPO na portálu MOJE daně jsou podporovány soubory typu: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT, popř. soubor formátu ZIP. Vkládané soubory nesmí být opatřeny heslem. Součet velikostí všech souborů vložených jako příloha daňového formuláře, může být nejvýše 10 MB.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po úspěšném vyplnění formuláře EPO je možné EPO formulář podepsat pomocí Identity občana.

 

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Do aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, na portálu MOJE daně lze načíst podepsaný P7S soubor s podáním (XML soubor s EPO podáním, podepsaný pomocí ZAREP) a ten následně, bez úprav a zobrazení ve formuláři EPO zrychleně odeslat.

Na stránkách portálu MOJE daně klikněte na ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU a dále na NAČTENÍ ZE SOUBORU. Na zobrazené stránce je pomocí tlačítka PROCHÁZET možné načíst podepsaný P7S soubor. Možnost zrychleného odeslání písemnosti je k dispozici v dolní části stránky INFORMACE O SOUBORU S DATOVOU ZPRÁVOU.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po úspěšném vyplnění formuláře EPO, je možné podání podepsat, resp. opatřit ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.

Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

 

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Při práci ve formuláři elektronického podání, je třeba pro pohyb mezi jednotlivými stránkami používat ovládací prvky ve formuláři podání. Pro přecházení mezi jednotlivými stránkami nedoporučujeme používat přímo ovládací prvky internetového prohlížeče, jako jsou šipka ZPĚT a šipka VPŘED.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Klasifikace rozsáhlého podání závisí na počtu řádků (záznamů) na stránkách, které řádky obsahují. Pro tyto stránky je stanoven limit počtu řádků a v případě, že je tento limit překročen, aplikace EPO klasifikuje podání jako rozsáhlé. Jako opatření, které má umožnit odesílání rozsáhlých podání prostřednictvím portálu MOJE daně, byl zvolen off-line režim. Tento režim bude fungovat pouze pro ta podání, která budou označena jako rozsáhlá.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Rozsáhlé podání v režimu zpracování off-line (dále jen rozsáhlé podání) se od "standardního podání" liší chováním některých funkcionalit formuláře EPO. Určité funkce v menu formuláře jsou při práci v tomto režimu omezené nebo nedostupné. Po některých "akcích" dojde k zobrazení hlášení informujícího o režimu zpracování off-line.

Z důvodů vypnutých kontrol ve formuláři EPO není možné uložit rozsáhlé podání k odeslání prostřednictvím Datové schránky.

Stejně jako "standardní podání" je možné rozsáhlé podání odeslat opatřené ZAREP, ověřenou identitou podatele nebo neopatřené ZAREP. Před odesláním souboru s podáním vyplníte e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána informace o stavu zpracování odeslaného souboru.

Proces podání je ukončen až vystavením potvrzení o přijetí, které je možné získat po vyzvednutí výsledku zpracování rozsáhlého podání. Tímto se rozsáhlé podání liší od "standardního podání", kdy uživatel obdrží potvrzení o přijetí písemnosti ihned po odeslání. Čas odeslání podání ke zpracování není časem doručení! V případě odesílání rozsáhlého podání, je třeba počítat s časovou prodlevou, nutnou pro zpracování a kontrolu rozsáhlých podání.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Vstupte na portál MOJE daně, klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU a následně na odkaz ZJIŠTĚNÍ STAVU PODÁNÍ. V zobrazené nabídce vyberte možnost VYZVEDNUTÍ VÝSLEDKU ZPRACOVÁNÍ OFF-LINE ODESLANÉ DATOVÉ ZPRÁVY. Na zobrazené stránce PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE zadejte ID předání a Přístupové heslo a klikněte na tlačítko VYZVEDNOUT.
úplná odpověď

Kontaktní formulář


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.

Uložený pracovní XML soubor s podáním aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), lze opětovně načíst do aplikace EPO a dále s ním pracovat. Maximální velikost načítaného souboru ve formátu XML je limitována 20 MB. Pokud načítaný soubor přesahuje tuto velikost, jedná se velice pravděpodobně o takzvané Rozsáhlé podání.

Pro načtení XML souboru přesahujícího 20 MB je nejprve třeba tento soubor zkomprimovat do formátu ZIP. Následně bude možné soubor s podáním načíst do formuláře aplikace EPO.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Vstupte na stránku portálu MOJE daně, klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU, dále pak na ZJIŠTĚNÍ STAVU PODÁNÍ. Klikněte na odkaz NAČTENÍ SOUBORU S POTVRZENÍM (.P7S) APLIKACE EPO2. Následně klikněte na tlačítko VYBRAT SOUBOR a vyberte soubor s potvrzením "…potvrzeni.p7s" ze zvoleného umístění ve Vašem počítači. Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko OTEVŘÍT a následně klikněte na tlačítko NAČÍST ZE SOUBORU.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

E-tiskopis je součástí souboru "...potvrzeni.p7s" a lze jej tedy získat i zpětně.

Pro získání E-tiskopisu je třeba načíst soubor "...potvrzeni.p7s" do aplikace EPO. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU a dále na možnost NAČTENÍ ZE SOUBORU. Na zobrazené stránce vyberte v části MŮJ POČÍTAČ možnost PROCHÁZET a načtěte soubor "... potvrzeni.p7s". Po načtení potvrzení podání klikněte na tlačítko E-TISKOPIS, které je umístěno v pravé části stránky.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Ano, rozpracované, resp. dokončené, podání je možné uložit do formátu XML. Tento XML soubor je možné následně opět načíst do aplikace EPO a dále s ním pracovat.

Uložení XML souboru provedete kliknutím na tlačítko ULOŽENÍ PRAC. SOUBORU umístěné v pravém menu PRO CELÝ FORMULÁŘ. V případě modernizovaných formulářů uložení XML souboru provedete kliknutím na tlačítko DALŠÍ VOLBY a následně kliknutím na ULOŽIT/STÁHNOUT PRACOVNÍ SOUBOR.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Uložený pracovní XML soubor s formulářem podání aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), lze opětovně načíst do EPO a dále s ním pracovat. Pokud máte přístupnou DIS+, lze rovněž načítat v DIS+ uložené rozpracované formuláře, odeslaná podání, nebo písemnosti.

Vstupte na úvodní stránku portálu MOJE daně a klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU. Dále klikněte na odkaz NAČTENÍ ZE SOUBORU a zde klikněte na jedno z nabízených tlačítek – PROCHÁZET, PÍSMENOSTI, ODESLANÁ PODÁNÍ, nebo ROZPRACOVANÉ FORMULÁŘE.

 

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Vstupte na stránku portálu MOJE daně, klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU a dále na tlačítko ZJIŠTĚNÍ STAVU PODÁNÍ. Na zobrazené stránce klikněte na odkaz NAČTENÍ SOUBORU S POTVRZENÍM (.P7S) APLIKACE EPO2.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pomocí prohlížeče vstupte na stránku portálu MOJE daně, klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU a dále na možnost ZJIŠTĚNÍ STAVU PODÁNÍ. Vyberte možnost STAV ZPRACOVÁNÍ ELEKTONICKÝCH PODÁNÍ. Následně zadejte podací číslo a heslo Vašeho podání a klikněte na tlačítko ZJISTIT STAV PODÁNÍ.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Údaj o hesle je vrácen v okamžiku úspěšného odeslání elektronického podání uživatelem. Je uveden na stránce, která je zobrazena bezprostředně po úspěšném odeslání podání. Toto heslo slouží společně s vygenerovaným podacím číslem k opakovaným dotazům na stav podání s využitím funkce v aplikaci Elektronické podání pro Finanční správu (EPO).
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Potvrzení o odeslaném podání, které nebylo opatřeno ZAREP, ověřením identity přihlášením do datové schránky, ověřením identity s využitím Identity občana, nebo nebylo odesláno prostřednictvím DIS+, tzv. E-tiskopis je přístupné po odeslání elektronického podání. Možnost uložení E-tiskopisu je k dispozici na stránce informující o úspěšně odeslaném podání.

E-tiskopis lze získat i zpětně, protože je součástí souboru "...potvrzeni.p7s". Pro získání E-tiskopisu je třeba načíst soubor "...potvrzeni.p7s" do aplikace EPO. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU a dále na možnost NAČTENÍ ZE SOUBORU. Na zobrazené stránce vyberte možnost PROCHÁZET a následně zvolte umístění souboru.

 

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V případě, že elektronické podání odesílá právnická osoba, jejíž statutární orgán má více členů, kteří musí jednat společně, je třeba, aby svůj souhlas stvrdili všichni členové statutárního orgánu. Způsoby, kterými to lze provést, zobrazíte kliknutím na odkaz "celý článek".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat